Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0
Lieke van de Camp
NEEM CONTACT OP

Als advies- en onderzoeksbureau willen wij met oplossingen komen die écht het verschil maken. Dat vraagt om oprechte betrokkenheid. Met die drive zetten wij onze expertise dagelijks in voor de zorg, het sociaal domein en bij justitie en veiligheid. We richten ons op (domeinoverstijgende) vraagstukkken rondom kwetsbare groepen met (multi-)problematiek; mensen die te maken krijgen met jeugdhulp, ggz, politie en justitie, zorg en veiligheid (zoals huiselijk geweld en kindermishandeling, gedwongen zorg zoals in de wet zorg en dwang en in de verplichte ggz), inburgering en integratie, en op kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die zorg en ondersteuning nodig hebben. Leefdomeinen van burgers waar de overheid een rol speelt om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen. Daar zijn grote uitdagingen mee gemoeid. Denk aan de vergrijzing, het voorkomen van recidive en samenhang creëren bij het ondersteunen van burgers met een hulpvraag. Rond deze onderwerpen zijn wij actief, weten we wat er speelt en helpen we opdrachtgevers bij het rijk, gemeenten, brancheorganisaties, cliënten en patiënten- of beroepsvertegenwoordigers, aanbieders en uitvoeringsorganisaties. Ons doel is om opdrachtgevers en direct betrokkenen handelingsperpectief te bieden door uitvoering, beleid en wetgeving te verbinden en helpen reflecteren en leren. Met het ontwerpen van nieuw beleid en een slimmere uitvoering, actieonderzoek, het bepalen van de impact van veranderingen en het begeleiden van veranderingen. En wij ondersteunen opdrachtgevers bij het inregelen van processen, inrichten van organisaties, ontwikkelen van professionals en samenwerking, sturing, opdrachtgeverschap en financiële uitdagingen.

Lieke van de Camp
NEEM CONTACT OP
Lieke van de Camp
NEEM CONTACT OP
Lieke van de Camp
NEEM CONTACT OP