Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

De rol van professionals bij actief burgerschap

Bij actief burgerschap ligt het initiatief bij burgers en bepalen burgers zelf hoe en waarvoor zij zich willen inzetten. Wat betekent dit voor het handelen van professionals? Is het mogelijk om op maat actief burgerschap te stimuleren en te ondersteunen zonder steeds opnieuw het wiel te hoeven uitvinden?

23 juli 2015

In de nieuwe brochure Methodisch werken aan actief burgerschap wordt uitgelegd hoe methodisch werken aan actief burgerschap in de praktijk mogelijk is en welke methoden hiervoor geschikt zijn.

Rol van professional verandert
Een belangrijk kenmerk van actief burgerschap is dat het initiatief bij burgers zelf ligt, en blijft liggen. Professionals voeren niet langer alles zelf uit, maar laten ook niet los. Ze bieden ondersteuning waardoor de burger zoveel mogelijk op eigen kracht verder kan. Dit vraagt om een andere manier van werken. Het resultaat, dus hoe en waarvoor iemand zich wil inzetten, ligt van te voren niet vast. Is het dan nog wel mogelijk om methodisch en doelgericht te werken? Ja, dat kan zeker!

Geen dichtgetimmerde protocollen
Bij de term methodisch werken denken mensen snel aan dichtgetimmerde protocollen waar niet van afgeweken mag worden. Dit klopt niet. Methoden op het gebied van participatie en activering bestaan bijna altijd uit algemene werkprincipes en globale stappen. Het is aan de professional om de uitvoering van de methode (tot op zekere hoogte) aan te passen aan de situatie en om in te schatten of deze methode wel de gewenste resultaten op zal leveren.

Meer dan 40 methoden in een handig overzicht
In de brochure Methodisch werken aan actief burgerschap staan meer dan 40 methoden in een handig overzicht. Deze methoden voldoen allemaal aan de volgende criteria:

  • de methode gaat uit van eigen initiatief, eigen competenties en verantwoordelijkheidsgevoel van burgers

  • de methode is erop gericht het initiatief en de uitvoering zoveel mogelijk bij de burger te laten

  • de burger bepaalt de doelen

  • professionals zijn hooguit betrokken voor het ondersteunen, uitnodigen, faciliteren of leggen van contacten

  • de methode is gericht op bevordering van het algemeen belang

Download

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.