Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Deelrapport Meer zicht op ouders

Het verdiepende rapport van het bredere onderzoek ‘Zicht op zorgen’ geeft inzicht in de zorgen, problemen en hulpbronnen van ouders met minderjarige kinderen. ‘Meer zicht op ouders’ toont aan dat ruim een op de tien ouders te maken heeft met een stapeling van zorgen of problemen op tenminste drie levensdomeinen. Deze ouders hebben niet alleen zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, maar hebben ook geldzorgen of zitten in een sociaal isolement.

31 mei 2023

Rapporten

Rapporten

Het rapport onderstreept het belang van domeinoverstijgend werken. Dan kan er meer inzicht komen waarom een gezin in een bepaalde situatie zit, wat mogelijk onderliggende problemen zijn en welk soort ondersteuning hier het beste op aansluit. Daarnaast laat het onderzoek zien dat juist ouders met zorgen en problemen over relatief weinig hulpbronnen beschikken en vaak niet kunnen terugvallen op hun netwerk. Er zou aandacht moeten zijn voor het versterken van hulpbronnen en de verwachtingen over ‘zelf- en samenredzaamheid’ moeten realistisch zijn. 

Bijlagen

Download 'Deelrapport Meer zicht op ouders'

Download 'Bijlagen Meer zicht op ouders'

Download 'Summary Further insights into parents (Engels)'

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.