Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Handreiking cruciale ggz gepubliceerd

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat de kerninstellingen aan de slag gaan met de inventarisatie van de cruciale ggz. In eerste instantie in de eigen regio en dan opschalend naar bovenregionaal en landelijk. Dat is nog best een klus. Om daarbij te helpen, hebben we samen met ZN en andere IZA-partners een Handreiking cruciale ggz gemaakt, die op 21 december 2022 in het Bestuurlijk Overleg van het IZA is vastgesteld. Bij deze handreiking hoort een Oplegger met een toelichting op cruciale zorg en op de bedoeling van de handreiking.

De Nederlandse ggz 13 januari 2023

Handreikingen

Handreikingen

De Handreiking cruciale ggz helpt bij het aangaan van het goede gesprek én bij de inventarisatie van het cruciale ggz-aanbod in de regio, bovenregionaal en landelijk. Concreet bevat de handreiking een inventarisatiemodel (bijlage A in de handreiking) om cruciale ggz in kaart te brengen. De kerninstelling in de regio neemt het initiatief voor de start van het goede gesprek en de inventarisatie. Dit gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het beschikbaar houden én krijgen van cruciale ggz voor onze kwetsbare cliënten.

De uitkomsten van de gesprekken en de inventarisatie vormen ook input voor de regiobeelden die (onder andere) inzicht geven in wat het (demografische) beeld is van een regio over inwoners, zorggebruik en zorgaanbod. Op basis daarvan kunnen in de regioplannen goede keuzes gemaakt worden om cruciale ggz beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft. De verwachting is dat de criteria voor de regiobeelden voor het eind van de maand door de minister naar de Tweede Kamer worden gestuurd. 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.