Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Handreiking Materiële controle Jeugdwet geactualiseerd

Is de jeugdhulp die uw gemeente haar jeugdige inwoners biedt rechtmatig en van voldoende kwaliteit? Een van de instrumenten die u kunt inzetten om dit te controleren is de materiële controle. Verschillende gemeenten hebben hier ervaring mee opgedaan. Met die ervaringen hebben we de handreiking geactualiseerd.

VNG 23 november 2022

Handreikingen

Handreikingen

Download de geactualiseerde handreiking Materiële controle Jeugdwet.

Doel en doelgroep

Bent u binnen uw gemeente verantwoordelijk voor de controle van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet? Dan vindt u in deze handreiking kaders en handvatten voor de inzet van de materiële controle op basis van de Regeling Jeugdwet. Die gaan over de stappen die u in dit proces moet doorlopen en de persoonsgegevens die daarbij mogen worden uitgewisseld.

Getrapt controleproces

De handreiking onderscheidt 3 vormen van controle: formele controle, materiële controle en detailcontrole. De eerste betreft het controleproces van de facturen. Signalen uit de formele controle kunnen aanleiding zijn voor een materiële controle. Die kan u zekerheid geven over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedeclareerde jeugdhulp. Geeft de materiële controle onvoldoende zekerheid? Dan kunt u als vervolgstap de verdergaande detailcontrole inzetten.

De handreiking zoomt ook in op het verschil tussen een materiële controle en een fraudeonderzoek.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.