Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

Welke initiatieven, of welk type initiatieven, verdienen een structurele plek in de verzorgingsstaat van de toekomst? Welke eisen willen en kunnen overheden stellen aan burgers die publieke problemen op gaan lossen? Moeten ze iedereen helpen? Of mogen ze zelf beslissen welke burgers ze in- en uitsluiten? Hoe effectief en efficiënt kunnen en moeten initiatieven zijn? Wat als initiatieven concurreren met bestaande instellingen?

19 januari 2016

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft een waarderingskader ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Dit waarderingskader is een instrument voor maatschappelijk initiatiefnemers zodat zij zichzelf kunnen waarderen en daarmee goed voorbereid naar de gemeente kunnen stappen. De drie pijlers op basis waarvan de initiatieven worden beoordeeld zijn Legitimiteit, Betrokkenheid en Rendement.

Aan de hand van die pijlers bepaal je of een initiatief voldoende betrokkenheid van de betrokken burgers/cliënten genereert, financieel te verdedigen is en past binnen de wettelijke kaders.

Doel van IPW is dat dit kader helpt om er achter te komen wat er nodig is om een initiatief dat werkt structureel in te bedden; om de stap te zetten van burgerinitiatief naar publieke onderneming. Op die manier wil IPW de initiatieven helpen om van een situatie met veel onzekerheid en incidentele bekostiging door te groeien naar een stabiele situatie met meer structurele financiering.

IPW heeft dit model ontwikkeld op basis van veel casuïstiek, die ook beschreven staan in het boek.

In de bijlage vind je de download, of bestel het boek op de website van Instituut Publieke Waarden.

Download

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.