Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Kansen en knelpunten van Right to Challenge

Gemeenten willen bewonersinitiatieven (Right tot Challenge) graag een kans geven. Maar hoe kunnen ze hun ambtelijke organisatie zo inrichten dat hier ruimte voor ontstaat? VWS en VNG hebben een inventarisatie laten uitvoeren waarin kansen en knelpunten van Right to Challenge in kaart zijn gebracht.

25 augustus 2015

Uit de inventarisatie van VWS en VNG blijkt dat op dit moment minimaal 40 gemeenten initiatieven met een Right to Challenge-achtige aanpak willen invoeren. Deze gemeenten willen stapsgewijs verkennen en experimenteren met Right to Challenge.

Kansen
Als kansen van Right to Challenge noemen gemeenten onder meer:

  • Bewoners krijgen de kans om zelf de kwaliteit van welzijn en zorg in te vullen

  • Bewoners krijgen de mogelijkheid om aanspraak te maken op een deel van de beschikbare budgetten

  • Er ontstaan nieuwe combinaties van formele en informele hulp

  • Leveranciers voor zorg en welzijn worden gestimuleerd om meer vanuit bewoners te gaan werken

Kortom, initiatieven van bewoners kennen een maatschappelijk draagvlak en zijn vaak kostenefficiënter dan het reguliere aanbod van zorg en ondersteuning dat door de gemeente is gecontracteerd

Informatie en kennis
Uit de inventarisatie blijkt ook dat veel gemeenten behoefte hebben aan aanvullende informatie en kennis. Onder andere over:

  • De mate van sturing door bewoners bij welzijns- en zorgtaken

  • De veranderende rol van de gemeente

  • Het al dan niet werken met kwaliteitscriteria waaraan maatschappelijke initiatieven zouden moeten voldoen

Download

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.