Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

‘Ondanks grote inzet effectiviteit schuldhulpverlening niet optimaal’

Ondanks de grote inzet van medewerkers is de schuldhulpverlening in Hoorn niet optimaal. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van de Hoornse Rekenkamercommissie naar de schuldhulpverlening in Hoorn.

Gemeente Hoorn 11 februari 2020

Publicatie

De gemeente moet zorgen voor een duidelijke, eenduidige en integrale aanpak van problemen van inwoners met problematische schulden en moet zorgen voor betere sturingsinformatie om beter in beeld te krijgen wat de effecten van het schuldhulpbeleid is.

Sinds 2012 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening dient een groot maatschappelijk belang. Ook is er een aanzienlijk budget mee gemoeid: in 2018 gaf de gemeente Hoorn € 770.000 uit aan schuldhulpverlening. Daarom heeft de onafhankelijke Rekenkamercommissie in 2019 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de schuldhulpverlening.

Conclusies

Dit zijn de conclusies:

  • Alle betrokkenen tonen een grote inzet voor een goede gemeentelijke schuldhulpverlening. Medewerkers hebben zich in relatief korte tijd ingewerkt, hebben hart voor de zaak en zijn altijd op zoek naar oplossingen.

  • De effectiviteit van de schuldhulpverlening is echter nog niet optimaal. Dit mede door gebrekkige communicatie tussen uitvoering en beleid, waardoor niet iedereen met problematische schulden even goed geholpen wordt.

  • Schuldhulpverlening wordt te geïsoleerd opgepakt, dus te vaak los van eventuele onderliggende of bijkomende psychosociale problemen.

  • En er is te weinig concrete sturings- en verantwoordingsinformatie over schuldhulpverlening, bijvoorbeeld over klanttevredenheid, schuldensom voor en na de trajecten, andere problemen die een rol speelden en het aantal inwoners met problematische schulden dat niet wordt bereikt.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie doet de raad de volgende aanbevelingen:

  • Zorg voor een duidelijke en integrale aanpak van problemen van inwoners met problematische schulden. Verbeter de samenwerking tussen betrokken ambtenaren en met ketenpartners, maak goede procedurebeschrijvingen, pak schulden niet op als geïsoleerd probleem en help iedereen, ook ondernemers, of verwijs hen door naar de juiste informatie.

  • Zorg voor gerichte managementinformatie over aantallen en meer kwalitatieve aspecten van schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld van in-, door- en uitstroom, tevredenheid van inwoners en klanten, over de samenwerking met ketenpartners, het bereik van de schuldhulpverlening, het volume van de schulden van inwoners in trajecten en benchmarkgegevens van andere gemeenten.

Bekijk het Rekenkamer-rapport Schuldhulpverlening Hoe de gemeente Hoorn haar inwoners met schulden helpt

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.