Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Prestatiebeschrijvingen jeugdbescherming

De context en de keten waarin de jeugdbescherming functioneert is sterk veranderd sinds 2015 en is nog steeds in ontwikkeling. Dat er tegenwoordig meer partijen betrokken zijn, maakt het belangrijk dat alle betrokkenen zich bewust zijn van onderlinge afhankelijkheden en vereiste samenwerking. In deze context werken partijen onder regie van het ministerie van JenV aan een kwaliteitskader en prestatiebeschrijvingen voor jeugdbescherming.  Het samenvattend kwaliteitskader beschrijft aan de hand van de processtappen die per gezin worden doorlopen wat de belangrijkste (kwaliteits)doelen zijn, wat het werk van de jeugdbeschermer per stap inhoudt, wat er van anderen wordt verwacht en welke wettelijke en professionele normen daarbij relevant zijn. Hoewel het kwaliteitskader niet gaat over het werk van andere ketenpartijen, laat het wel zien waar partijen ‘aan zet zijn’, en wat de jeugdbeschermer moet regelen. Door deze insteek draagt het kwaliteitskader bij aan integrale hulp en samenwerking in de keten;  De prestatiebeschrijvingen bouwen voort op het kwaliteitskader en duiden de activiteiten van de jeugdbeschermers in de verschillende processtappen én beschrijven de randvoorwaarden om deze taken goed te kunnen uitvoeren. Onder deze randvoorwaarden valt ook de rol van de gecertificeerde instelling (hierna: GI) die jeugdbeschermers faciliteert en de (logistieke) afstemming met partners in de jeugdbeschermingsketen organiseert. Het document geeft een inschatting van de tijdsbesteding van de jeugdbeschermer als input voor de onderbouwing van tarieven.

Significant Public 9 februari 2023

Prestatiebeschrijvingen

Bekijk hier de prestatiebeschrijvingen

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.