Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Update handreiking kostprijzen Jeugdwet

Veel gemeenten hebben al sinds de transitie van jeugdzorg te maken met tekorten op het budget voor jeugdzorg. Tegelijkertijd willen zij zorgaanbieders een reëel tarief betalen. Over wat een reëel tarief is, bestaat echter veel discussie. Daarom hebben we een geactualiseerde handreiking gepubliceerd voor kostprijzen in de jeugdwet, als handvat voor gemeenten en zorgaanbieders om gezamenlijk tot reële tarieven te komen.

6 april 2022

Handreikingen

Handreikingen

Benchmark

De update, waarin nu ook J&O-aanbieders zijn meegenomen, bevat kostprijzen van jeugd-ggz en J&O. De handreiking is gebaseerd op een benchmarkonderzoek naar kostprijzen onder zeventien jeugd-ggz- en elf J&O-aanbieders. “Met deze handreiking willen we een bijdrage leveren aan het gesprek over kostprijzen en de daarmee samenhangende tarieven. De discussie richt zich veelal op tarieven, terwijl nog onvoldoende wordt gekeken naar het aantal jeugdigen dat zorg nodig heeft en de duur van trajecten. Ook die zijn echter zeer bepalend voor de totale kosten”, aldus Marvin Hanekamp, managing director Business & Data Solutions bij Berenschot.

Dialoog

Hanekamp adviseert gemeenten en zorgaanbieders dan ook niet alleen het gesprek te voeren over tarieven, maar ook de meer inhoudelijke dialoog aan te gaan over preventie van (zware) zorg en het voorkomen van onnodig lange trajecten. “Daarbij benadrukken we de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgaanbieders voor goede en betaalbare jeugdzorg.”

Download ‘Kostprijzen in de Jeugdwet: de update Handreiking voor gemeenten en aanbieders’

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.