Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

In armoede leven betekent niet kunnen beschikken over dat wat in een samenleving minimaal noodzakelijk is. Kwaliteit van leven en brede welvaart betreffen meer dan alleen het inkomen en beslaan ook de toegang tot onderwijs, deelname aan de arbeidsmarkt en de gezondheid. Armoedebestrijding heeft daarmee relevantie buiten de terreinen van inkomen en sociale zekerheid en een overloop naar het welbevinden van mensen in brede zin.

Armoede kan vergaande gevolgen hebben voor mensen en hun omgeving. De Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen aan een aanpak om armoede tegen te gaan. Met speciale aandacht voor kinderen.

De belangrijkste maatregelen van de Rijksoverheid tegen armoede:

 • Meer mensen die bijstand ontvangen aan een vaste baan helpen. En zorgen dat zij deze baan ook houden.
 • Lage inkomens aanvullen met toeslagen zoals een tegemoetkoming in de kosten voor zorg, een huurwoning, kinderen en kinderopvang.
 • Zorgen voor een gelijke verdeling van de koopkracht.
 • Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans geven om mee te doen in de maatschappij zoals op schoolreis gaan en zwemles volgen.

De belangrijkste maatregelen van gemeenten tegen armoede:

Gemeenten zorgen met hun eigen armoedebeleid voor steun van mensen met een laag inkomen bijvoorbeeld via:

 • Algemene bijstand en bijzondere bijstand.
 • Kortingen voor mensen met een minimaal inkomen zoals stadspassen die korting geven op sport en cultuur
 • Kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
 • Een collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen
 • Individuele studietoeslag en inkomenstoeslag
 • Regeling voor kinderen zoals het kindpakket en voorzieningen voor sport of cultuur
 • Hulp bij voorkomen van schulden en schuldhulpverlening

In 2021 verscheen de publicatie Kansrijk Armoedebeleid van het Centraal Planbureau en Sociaal en Cultureel Planbureau, waarmee beleidsmakers gefundeerde keuzen kunnen maken om mensen uit de armoede te tillen en de situatie van mensen in armoede te verbeteren.