Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Een chronische progressieve ziekte in een chronische aandoening die in verloop van tijd geleidelijk verergert, zonder dat er uitzicht is op volledig herstel. Ongeveer 50% van de Nederlanders hebben te maken met ene chronische ziekte. Hoewel er af en toe periodes van stabiliteit of lichte verbetering kunnen zijn, is de algemene trend in de richting van een ‘neerwaartse spiraal’ die uiteindelijk weer op gang komt. Hoewel sommige progressieve ziekten effectief kunnen worden behandeld, waardoor de progressie wordt vertraagd of gestopt, reageren andere niet goed op de behandeling.

Voorbeelden van chronisch-progressieve ziekten zijn Parkinson, ALS, Multiple Sclerose (MS),  kanker, de ziekte van Lyme en reumatoïde artritis.

Deze kwalen hebben een aanzienlijke invloed op zowel hun fysieke als mentale welzijn. Naarmate de bevolking ouder wordt, neemt ook de aantallen van chronische ziekten toe en een toenemend aantal personen met meerdere chronische aandoeningen. Daarom is het van essentieel belang om prioriteit te geven aan preventieve maatregelen om de kwaliteit van leven te verbeteren en de druk op de gezondheidszorgstelsels te verminderen.

De Zorgmonitor van Nivel (2019) ziet drie sleutels om goede zorg voor iedereen op de juiste plek en op het juiste moment aan te bieden namelijk:

  • Een integrale en persoonsgerichte aanpak in zorg en welzijn
  • Nadruk op eigen regie en zelfmanagement
  • Nieuwe technologieën

Netwerken zoals ParkinsonNet bewijzen het succes van een integrale aanpak. Dit dossier biedt een breed perspectief. Niet alleen vindt u hier de relevante wetgeving en beleidsstukken, maar ook aanknopingspunten rondom belangrijke aspecten als zingeving, veerkracht en rouw die ook ter sprake komen in het boek ‘Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte’ (Berghauser Pont Publishing, augustus 2020).