Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Rapport “Het is er wel, maar je ziet het niet”: chronische psychische problemen vragen om blijvende aandacht

Het Toezicht Sociaal Domein (TSD) heeft onlangs in vier gemeenten onderzoek gedaan naar de zorg en ondersteuning van kwetsbare personen met psychische problemen. Hieruit blijkt dat vooral na een periode van verslechtering van zijn/haar problematiek (bv na opname, of periode van verwardheid) ze niet goed in beeld zijn bij de organisaties waar zij in hun herstelproces mee te maken hebben. De organisaties verwachten dat de kwetsbare personen hun hulpvraag zelf kunnen stellen en formuleren, maar dat blijkt niet altijd goed te gaan. Daarnaast wordt de zorg en ondersteuning niet in samenhang aangeboden. Ze zijn te vroeg uit beeld, want zorg en ondersteuning wordt vaak zo snel mogelijk afgebouwd, zonder de mogelijkheid om terugval te signaleren.

De Nederlandse GGZ 23 september 2021

TSD doet aanbevelingen voor de organisatie van integrale zorg en ondersteuning, om zo tot een duurzame oplossing te komen. Ze stellen voor om regionale domeinoverstijgende plannen op te stellen; het bieden van extra ondersteuning voor de lange termijn. Een soort waakvlam functie.

De conclusies van het onderzoek en de aanbevelingen bevestigen (en ondersteunen) de boodschap van de Nederlandse ggz op het thema leefbaarheid.De Nederlandse ggz pleit voor verandering van de wetgeving en een structurele, regionale bekostiging voor integrale, herstelondersteunende zorg voor mensen met ernstige psychische problemen. De Nederlandse ggz wil graag bijdragen aan die integrale zorg en ondersteuning in de wijk door functies als consultatie, netwerkcoördinatie uit te voeren, mits hiervoor financiering geregeld is.

Download

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.