Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Sinds de decentralisaties heeft contractmanagement een belangrijke plaats in het sociaal domein ingenomen. Gemeenten hebben afspraken met vele zorgaanbieders en moeten zicht houden op de kwaliteit van de geleverde zorg. Welke informatie heb je als contractmanager nodig om het contract te beheren en welke mogelijkheden zijn er om tijdig bij te sturen wanneer de resultaten achter blijven? Hoe richt je contractmanagement effectief in?

Effectief contractmanagement

Belangrijke aandachtspunten voor een effectief en fair contractmanagement zijn een open en oprechte relatie waarbij aandacht is voor wederzijdse belangen en vooral denken in partnership in plaats van klant/leveranciers relatie. De afgelopen jaren laten helaas te vaak zien dat er vooral wordt ingezet op het managen van de “randzaken” zoals de factuurstroom, lever- en doorlooptijden en klachtenafhandeling. Uiteraard zijn deze aspecten ook belangrijk de nadruk zou echter moeten liggen op verbetering van de kwaliteit van de zorg en/of hulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening. In dit dossier leest u meer over dit onderwerp.

KENNISPARTNER

Johan Huttinga