Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor de ontlasting van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

Dagbesteding voor verschillende groepen

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding. Dagbesteding is er voor verschillende groepen mensen zoals mensen met een geestelijk of lichamelijk handicap, ouderen en mensen die geen werk hebben of langdurig in de bijstand zitten.

Er zijn 3 soorten dagbesteding

Belevingsgerichte dagbesteding

Mensen leren om te gaan met hun beperkingen en hoe zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven. De activiteiten zijn er tevens op gericht om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.

Arbeidsmatige dagbesteding

Deze vorm van dagbesteding biedt een alternatief voor werk of school voor mensen die geen betaald werk kunnen doen.

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding

Deze vorm van dagbesteding werkt ernaar toe dat iemand binnen drie jaar kan doorstromen naar een betaalde baan, een participatieplek of vrijwilligerswerk.

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt in de vorm van een indicatiestelling beoordeeld of men in aanmerking komt voor dagbesteding.