Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Ongeveer 10 tot 15 procent van alle scheidingen is een vechtscheiding. Deze scheidingen kenmerken zich door hevige ruzies en geen enkel contact tussen de ouders. Het gaat gepaard met bewuste (in)acties met de bedoeling de ex-partner of de band die deze ex-partner heeft met gezamenlijke kinderen schade toe te brengen. Jaarlijks maken ongeveer 6.000 minderjarige kinderen een complexe scheiding van hun ouders mee. De gevolgen van zo’n scheiding zijn groot, vooral voor de kinderen.

Vechtscheidingen oorzaak van ernstige problemen bij opgroeiende kinderen

Onderzoek wijst uit dat kinderen bij een complexe scheiding vaker problemen krijgen op school, meer crimineel gedrag vertonen, emotionele problemen ervaren en – in een latere fase in hun leven – vaker problemen in hun eigen relaties ondervinden. Kinderen die opgroeien in vechtscheidingen kunnen te maken krijgen met ernstige sociale, emotionele en psychische problemen, zoals:

  • Concentratieproblemen
  • Schoolproblemen zoals slechte cijfers en spanningen in het contact met leerlingen en docenten
  • Negatief zelfbeeld en laag zelfvertrouwen
  • Een zwakkere band met ouders
  • Problemen in vriendschapsrelaties
  • Problemen in de stressregulatie
  • Psychische problemen, zoals depressie en angst
  • Gedragsproblemen als agressief gedrag en crimineel gedrag

Rol overheid bij vechtscheidingen

Kinderen die slachtoffer zijn van vechtscheidingen komen vaak in de jeugdhulpverlening terecht. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen spelen gemeenten hierin een belangrijke rol. Gemeenten kunnen deze gezinnen helpen door ervoor te zorgen dat professionals hen vroegtijdig de weg wijzen en waar nodig ondersteunen.