De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. De wet geldt voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. De zorgverlener kan dwang toepassen om de cliënt of diens omgeving te beschermen. Als de cliënt of zijn vertegenwoordig deze zorg weigert, dan heet dat onvrijwillige zorg.