De Wet Zorg en Dwang regelt vanaf 1 januari 2020 de onvrijwillige opname in een zorginstelling.