Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Artikel 938

 • 1

  Behoudens het geval van opzet van de verzekeringnemer of de derde, bedoeld in artikel 928 lid 2 of lid 3 om de verzekeraar te misleiden is geen premie verschuldigd indien in het geheel geen risico is gelopen. Indien over een vol verzekeringsjaar geen risico is gelopen, is over dat jaar geen premie verschuldigd. De verzekeraar heeft recht op een billijke vergoeding van de te zijnen laste gekomen kosten.

 • 2

  Gedurende één maand na afloop van een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen, mag elke partij de overeenkomst met ingang van het nieuwe verzekeringsjaar opzeggen. Deze opzegging heeft geen rechtskracht, indien risico is gelopen tussen de aanvang van het nieuwe verzekeringsjaar en de opzegging.

 • 3

  Is slechts risico gelopen over een kleiner aantal zaken of een kleinere hoeveelheid dan was verzekerd, dan zijn de leden 1 en 2 van toepassing voor zover geen risico is gelopen.

Informatie geldend op 19-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  bijlage: 6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(19-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2006

tekstplaatsing-wijziging

09-01-2006

Stb. 2006, 1

22-12-2005

Stb. 2005, 702

Alg. 1

Inwtr. 2

Opmerkingen

 • 1) Tekstplaatsing met vernummering.

 • 2) De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.