Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Artikel 96

 • 1

  De samenspanning tot een der in de artikelen 92-95a omschreven misdrijven wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 • 2

  Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, met het oogmerk om een der in de artikelen 92-95a omschreven misdrijven voor te bereiden of te bevorderen:

  • 1°.

   een ander tracht te bewegen om het misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen;

  • 2°.

   gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf zich of anderen tracht te verschaffen;

  • 3°.

   voorwerpen voorhanden heeft waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf;

  • 4°.

   plannen voor de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen te worden medegedeeld, in gereedheid brengt of onder zich heeft;

  • 5°.

   enige maatregel van regeringswege genomen om de uitvoering van het misdrijf te voorkomen of te onderdrukken, tracht te beletten, te belemmeren of te verijdelen.

Informatie geldend op 07-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingsbesluit
  artikel: 8

 2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst, tekst

 3. Kernenergiewet
  artikel: 80

 4. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  artikel: 2

 5. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  tekst: tekst

 6. Regeling wapens en munitie
  artikel: 8

 7. Uitleveringswet
  artikel: 51a

 8. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 9. Wetboek van Militair Strafrecht
  artikel: 153

 10. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 114b, 120b, 282c, 289a, 304b, 415b, 176b, 4, 83, 106, 122, 136, 421

 11. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 551

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(07-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

10-08-2004

wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 290

28463

21-07-2004

Stb. 2004, 373

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

01-02-1959

wijziging

22-05-1958

Stb. 1958, 296

4034

05-01-1959

Stb. 1959, 3

05-08-1952

wijziging

10-07-1952

Stb. 1952, 408

2258

10-07-1952

Stb. 1952, 408

06-08-1920

wijziging

28-07-1920

Stb. 1920, 619

28-07-1920

Stb. 1920, 619

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64