Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0036551

Rechtsgebied

Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht

Overheidsthema

Subsidies, uitkeringen en toeslagen
Werk- en loopbaan

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 06-01-2017

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  tekst: tekst

 2. Besluit SUWI
  artikel: 3.4

 3. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  artikel: 19

 4. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken
  bijlage: : Themabesluit subsidiethema 2015 ‘De inclusieve arbeidsmarkt: de rol van de werkgever bij het creëren van werkplekken’

 5. Besluit Wfsv
  hoofdstuk: 2b

 6. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015
  artikel: 5

 7. Regeling SUWI
  artikel: 3.13

 8. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  artikel: 12a

 9. Wijzigingswet Participatiewet, enz. (verplichten beschut werk, quotum arbeidsbeperkten en openstellen Praktijkroute)

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(06-01-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-05-2015

nieuwe-regeling

01-04-2015

Stb. 2015, 154

33981

14-04-2015

Stb. 2015, 156