Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0031331

Rechtsgebied

Insolventierecht | Schuldsanering

Overheidsthema

Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 24-12-2021

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

 2. Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 3

 2. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  artikel: 1

 3. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2017 ‘Financiële problematiek en een arbeidsbeperking’
  bijlage: Themabesluit subsidiethema 2017 – Financiële problematiek en een arbeidsbeperking

 4. Gemeentewet
  bijlage: I

 5. Handelsregisterwet 2007
  artikel: 28

 6. Invoeringswet Participatiewet
  artikel: LIIb

 7. Verzamelwet SZW 2022
  artikel: XVI

 8. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  artikel: 5.1.1, 5.2.1

 9. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 9, 62

 10. Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(24-12-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

34450

01-01-2022

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 627

35897

15-12-2021

Stb. 2021, 628

01-01-2021

wijziging

24-06-2020

Stb. 2020, 239

35316

06-07-2020

Stb. 2020, 241

wijziging

24-06-2020

Stb. 2020, 239

35316

30-11-2020

Stb. 2020, 499

01-04-2017

nieuwe-regeling

09-02-2012

Stb. 2012, 78

32291

06-03-2017

Stb. 2017, 83

11-11-2016

wijziging

05-10-2016

Stb. 2016, 386

34480

27-10-2016

Stb. 2016, 423

01-01-2015

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

06-01-2014

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-07-2013

nieuwe-regeling

09-02-2012

Stb. 2012, 78

32291

19-06-2013

Stb. 2013, 239

01-07-2012

nieuwe-regeling

09-02-2012

Stb. 2012, 78

32291

26-03-2012

Stb. 2012, 132