Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Artikel 2.1.1

  • 1

    Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning.

  • 2

    Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen.

Informatie geldend op 30-06-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
    artikel: 8.9

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(30-06-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

nieuwe-regeling

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281