Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afkortingen:

WSW

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0008903

Rechtsgebied

Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht

Overheidsthema

Subsidies, uitkeringen en toeslagen
Werk- en loopbaan

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 11-10-2017

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit langdurige zorg

 2. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

 3. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015

 4. SZW-intrekkingsregeling 2004

 5. SZW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Ambtenarenwet
  artikel: 134

 2. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  tekst: tekst

 3. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
  bijlage: Het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016

 4. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
  bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016

 5. Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015
  bijlage: bijlage

 6. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst

 7. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  tekst: tekst

 8. Besluit advisering beschut werk
  artikel: 3

 9. Besluit financiële verhouding 2001
  bijlage: 2

 10. Besluit Participatiewet
  bijlage: behorende bij het Besluit Participatiewet

 11. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  artikel: 1, 10, 29
  bijlage: bijlage

 12. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’

 13. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’
  bijlage: : Themabesluit subsidiethema 2015 ‘Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren vanuit speciaal en regulier onderwijs’

 14. Besluit Wfsv
  artikel: 2.25, 2.31, 2.33

 15. Gemeentewet
  bijlage: I

 16. Invoeringswet Participatiewet
  artikel: II

 17. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 80

 18. Mededingingswet
  artikel: 25j, 25i

 19. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  artikel: 6

 20. Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015
  artikel: 1
  bijlage: behorende bij artikel 11 van de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015

 21. Regeling Wfsv
  bijlage: 1

 22. Reparatiewet SZW 2011
  artikel: XXIf

 23. Sanctieregeling arbeidsmarktgedrag als bedoeld in artikel 25a van de Uitkeringsregeling 1966
  artikel: 1

 24. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  artikel: 2a

 25. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  artikel: 14

 26. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  artikel: 13

 27. Subsidieregeling ESF-3
  artikel: 9

 28. SZW-intrekkingsregeling 2004
  artikel: XXVII

 29. SZW-intrekkingsregeling 2008
  artikel: XIV

 30. Verzamelwet SZW 2011
  artikel: XVI

 31. Verzamelwet SZW 2015
  artikel: XXVIIIb

 32. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  artikel: 7.1e

 33. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst, tekst

 34. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 35. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 67d

 36. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 59d, 5.5.3, 5.5.5, 59a, 2:22, 3:63, 38

 37. Wet financiering sociale verzekeringen
  artikel: 38a, 38b, 43, 49

 38. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  artikel: III

 39. Wet op de loonvorming
  artikel: 2

 40. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  artikel: 1

 41. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 30d

 42. Wet tegemoetkomingen loondomein
  artikel: 2.10

 43. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 34, 35, 36

 44. Wijzigingswet Wet sociale werkvoorziening en Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
  artikel: V

 45. Ziektewet
  artikel: 90

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(11-10-2017)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

wijziging

06-07-2011
samen met
13-06-2012

Stb. 2011, 442
samen met
Stb. 2012, 276

32453

wijziging

06-10-2005
samen met
16-07-2005

Stb. 2005, 530
samen met
Stb. 2005, 434

28995
samen met
30090

01-07-2015

wijziging

14-06-2014
samen met
26-11-2014

Stb. 2014, 216
samen met
Stb. 2014, 504

33818
samen met
33988

10-07-2014

Stb. 2014, 274

01-01-2015

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

16-07-2014

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

01-01-2013

wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

12-07-2012

Stb. 2012, 329

wijziging

06-07-2011
samen met
13-06-2012

Stb. 2011, 442
samen met
Stb. 2012, 276

32453

25-09-2012

Stb. 2012, 449

01-10-2012

wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-01-2011

wijziging

16-12-2010

Stb. 2010, 838

32520

23-12-2010

Stb. 2010, 839

wijziging

13-12-2010

Stb. 2010, 840

32435

23-12-2010

Stb. 2010, 877

01-10-2009

wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

25-03-2009

wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-01-2009

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

01-08-2008

wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 312

31327

03-07-2008

Stb. 2008, 312

01-01-2008

wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 564

30673

20-12-2007

Stb. 2007, 565

wijziging

29-11-2007

Stb. 2007, 551

31229

14-12-2007

Stb. 2007, 552

08-03-2006

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

09-09-2005

wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 434

30090

16-07-2005

Stb. 2005, 434

01-01-2005

wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 325

29225

03-08-2004

Stb. 2004, 424

19-02-2003

t/m 07-03-2002 a)

wijziging

06-02-2003

Stb. 2003, 56

28243

08-02-2003

Stb. 2003, 57

01-01-2002

wijziging

14-12-2001

Stb. 2001, 640

28013

14-12-2001

Stb. 2001, 640

wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

01-01-2001

wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 569

27431

14-12-2000

Stb. 2000, 569

wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 571

27184

14-12-2000

Stb. 2000, 571

wijziging

30-11-2000

Stb. 2000, 594

27167

14-12-2000

Stb. 2000, 613

31-12-1998

t/m 01-01-1998 b)

wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 742

26239

24-12-1998

Stb. 1998, 742

01-01-1998

wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 789

25641

24-12-1997

Stb. 1997, 789

wijziging

18-12-1997

Stb. 1997, 735

25692

18-12-1997

Stb. 1997, 735

nieuwe-regeling

11-09-1997

Stb. 1997, 465

24787

06-10-1997

Stb. 1997, 466

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 13

 • b) Heeft betrekking op Artikel 8