Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0
Artikelnummer: 9789492952769 Categorieën: , , , , Tags: , , ,
Nederlands |
6 juli 2022
Sociaal domein voor raadsleden
Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd

Sociaal domein voor raadsleden. Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd biedt raadsleden een inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden uitgevoerd: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Daarbij wordt steeds aangegeven waar van hen in hun rol als gemeenteraadslid een standpuntbepaling wordt verwacht, zodat bij lezing van het boek in een oogopslag duidelijk is waar zij een actieve rol spelen in de opvattingen van de wetgever.

De Participatiewet heeft betrekking op werk en inkomen en is het laatste vangnet in de sociale zekerheid. De Participatiewet is een complexe wet met een enorm uitgebreide jurisprudentie en de uitvoering hiervan kan tot ingewikkelde vraagstukken en procedures leiden. In dit boek wordt een inleiding gegeven in het bijstandsrecht.

De Wmo 2015 beoogt mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn en te laten deelnemen aan de samenleving. De Wmo 2015 kent vele beleidsmatige aspecten, maar dit boek is met name georiënteerd op de uitvoeringspraktijk van gemeenten en richt zich daarom op het verstrekken van voorzieningen aan mensen met beperkingen.

In essentie komt de Jeugdwet erop neer dat het gemeentebestuur via de voorradigheid en inzet van algemene en specifieke voorzieningen moet nastreven dat er een klimaat wordt geschapen waarin jeugdigen en hun ouders zo goed mogelijk worden geholpen om jeugdigen veilig op te laten groeien en toe te leiden naar zelfstandigheid. Het accent ligt in dit boek op de jeugdhulp in het vrijwillige kader.

€29.95

Product delen

Specificaties
Over de auteurs
Inkijkexemplaar
Docentexemplaar
Reviews

Specificaties

Uitgever Berghauser Pont Publishing
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Pagina's 144
Uitvoering Paperback
ISBN 9789492952769

Kees-Willem Bruggeman is als zelfstandige actief als juridisch en beleidsmedewerker op het terrein van het gemeentelijke sociale domein en het algemeen bestuursrecht (Brug Consult, brugconsult.nl).

Bekijk auteursprofiel

Stijn van Cleef is strategisch juridisch adviseur bij de gemeente Nijmegen op het sociaal domein en privacy. Als zelfstandige is hij actief als beleidsadviseur en docent op het terrein van sociale zekerheid, bestuursrecht en privacy.

Bekijk auteursprofiel

Hans van Rooij is als zelfstandige actief als jurist op het terrein van het gehele gemeentelijke sociale domein, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, medewerker bezwaar en beroep, en ook als docent (Hans van Rooij consult, hansvanrooij.nl).

Bekijk auteursprofiel

Frank Schulmer is werkzaam bij de Centrale Raad van Beroep. Daarnaast is hij actief als docent op het sociaalzekerheidsrecht (waaronder de Participatiewet).

Bekijk auteursprofiel

Marie-Claire Wichman is werkzaam als gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep.

Bekijk auteursprofiel

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.