Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0
Artikelnummer: 9789013161250 Categorie:
Nederlands |
16 november 2021
Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht

De commentaren in dit Tekst & Commentaar-deel bieden een snelle en betrouwbare oriëntatie op de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg. In deze 9e druk zijn de wetteksten en commentaren geactualiseerd, waaronder de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid samenhangend met de in 2020 uitgebroken COVID-19-pandemie.

Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. De behoefte aan een gezaghebbend en verhelderend commentaar op wetten op het terrein van de gezondheidszorg blijft onverminderd groot. Het gaat immers om zeer uiteenlopende wetten, met soms verwarrende koerswijzigingen. Het is daarom voor de praktijkjurist niet altijd gemakkelijk snel greep te krijgen op de betekenis van de gezondheidsrechtelijke wetteksten. Deze 9e druk bevat als vanouds een artikelsgewijs commentaar op een groot aantal gezondheidsrechtelijke wetten die regels stellen met betrekking tot rechten van patiënten en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daarnaast komt de wetgeving op het gebied van ordening, verzekering en financiering van de zorg aan bod.

De opgenomen teksten en commentaren zijn in deze 9e druk waar nodig aangevuld en gewijzigd. Van bijzonder belang zijn de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid, samenhangend met de in 2020 uitgebroken COVID- 19-pandemie. Nieuwe wetten en daarop betrekking hebbende commentaren zijn onder meer: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 de Wet medische hulpmiddelen de Wet toetreding zorgaanbieders In het commentaar is waar relevant bovendien rekening gehouden met wetsvoorstellen die nog bij de Staten-Generaal in behandeling zijn, maar waarvan kan worden verwacht dat zij op afzienbare termijn in werking zullen treden. Kortom: met deze 9e druk ben je weer volledig bij en voorzien van kort, helder en actueel commentaar van gezaghebbende auteurs op het gebied van het gezondheidsrecht.het gezondheidsrecht.

€394.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Pagina's 2816
Afmetingen 188 X 132 X 61
ISBN 9789013161250
Uitvoering Hardback