Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0
 
Waarom een hele handreiking over verslaglegging? Er gaat ontzettend veel tijd (en dus geld) zitten in verslaglegging. En niet te vergeten, energie van gemeentelijke Wmo- en jeugdprofessionals. Dat op zich rechtvaardigt al dat er goed wordt nagedacht over dit thema. Daarbij zien gemeentelijke Wmo- en jeugdprofessionals vaak als een berg op tegen dit onderdeel van hun werkzaamheden (bewerkelijk, saai, niet snel goed). Niet nodig! Goed verslagleggen kun je leren! Dat betekent niet dat jullie na het lezen van deze handreiking allemaal hetzelfde verslag zullen maken. Zoveel professionals, zoveel verslagen. Doelgroep van deze handreiking: professionals in het gemeentelijk sociaal domein die hun onderzoeksverslag willen verbeteren. En gemeentelijke professionals die de kwaliteit van verslaglegging in de organisatie willen verhogen, zoals managers, juristen, beleidsmedewerkers. In de handreiking laat ik zien wat het doel van verslaglegging is en aan welke eisen een verslag moet voldoen. Waar mogelijk geef ik tips en voorbeelden. Elk hoofdstuk sluit af met oefeningen, die je zelf kunt doen of laten doen in jouw organisatie. Omdat de handreiking vooral is geschreven voor professionals, worden de systematiek en begrippen van Wmo 2015 en de Jeugdwet bekend verondersteld.