Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Aanbod betekenisvolle activiteiten belangrijk in de dementiezorg

De kwaliteit van leven van mensen met dementie hangt sterk samen met activiteiten die voor hen van betekenis zijn. Zowel voor mensen met dementie die thuis wonen, als voor mensen in een verpleeghuis. Voor zorgmedewerkers is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om te leren op het werk. Zij zijn dan vaker tevreden en ervaren het werk als minder zwaar. Dit zijn enkele uitkomsten van de Monitor Woonvormen Dementie 2.0. Voor het eerst zijn alle woonvormen voor mensen met dementie onderzocht: van zelfstandig thuis tot in het verpleeghuis.

Trimbos Instituut 9 april 2024

In Nederland wonen zo’n 290.000 mensen met dementie. 70 procent woont thuis. De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 elke twee tot drie jaar uitgevoerd in de verpleeghuiszorg. In deze editie van de Monitor Woonvormen Dementie worden ook andere woonvormen meegenomen in het onderzoek, waaronder de thuissituatie, aanleunwoningen en woonzorgcentra. Belangrijke thema’s van de Monitor 2.0 zijn: continuïteit en persoonsgerichtheid van zorg, de organisatie van zorg, dagactiviteiten en het welzijn van mantelzorgers.

”Doordat nu alle woonvormen aan bod komen, geeft de Monitor 2.0 een breder beeld over deze thema’s. Ook bekijken we de thema’s vanuit de verschillende perspectieven van mensen met dementie, mantelzorgers, zorgverleners en vrijwilligers.” – Henriëtte van der Roest, programmahoofd Trimbos-instituut

Betekenisvolle activiteiten voor mensen met dementie belangrijk

Mensen met dementie die thuis wonen, vinden op dit moment dat ze weinig activiteiten ondernemen die voor hen van betekenis zijn. Voor een betere kwaliteit van leven, is het belangrijk dat zij activiteiten ondernemen die voor hen persoonlijk van betekenis zijn. Het kan voor hen belangrijk zijn om anderen te helpen of bijvoorbeeld juist veel plezier te beleven. Dit geldt zowel voor mensen met dementie die thuis wonen als voor mensen in een andere woonvorm zoals een verpleeghuis.

“Welke activiteiten precies als betekenisvol worden ervaren, verschilt per persoon. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het luisteren naar favoriete muziek of creatief bezig zijn.” – Pearl van Lonkhuizen, onderzoeker Trimbos-instituut.

Ervaring van zorgmedewerkers in dementiezorg

Zorgmedewerkers ervaren hun werk positiever door een leidinggevende die inspireert, coacht en vertrouwen geeft. Medewerkers voelen zich meer tevreden en minder belast in een omgeving waarin ze kunnen leren van fouten en waar mogelijkheden zijn voor opleiding en training, zowel in de dementiezorg thuis als in het verpleeghuis. Dit positieve leerklimaat en een gedeelde teamvisie op ‘goede zorg’ hangen positief samen met hoe hoog zorgmedewerkers de continuïteit van zorg ervaren. Een hoge continuïteit van zorg houdt in dat de zorg goed gecoördineerd is en afgestemd is met alle betrokken partijen. Ook ervaren zorgmedewerkers in het verpleeghuis de zorg als meer continu, dan zorgverleners die bij mensen met dementie thuis werken. Andersom ervaren zorgmedewerkers in de dementiezorg thuis hun zorg als meer persoonsgericht dan zorgmedewerkers in het verpleeghuis.

Monitor om dementiezorg beter te maken

De Monitor Woonvormen Dementie 2.0 is uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De monitor biedt belangrijke aanknopingspunten in het optimaliseren van de dementiezorg. In de Monitor is goed gekeken naar belangrijke pijlers uit de Zorgstandaard Dementie, zoals persoonsgerichtheid en continuïteit van zorg en op welke manier zorgorganisaties hieraan kunnen bijdragen. De Zorgstandaard Dementie speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Nationale Dementiestrategie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.