Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Zorg voor mensen met dementie thuis tot in het verpleeghuis

De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 elke twee tot drie jaar in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd door het Trimbos-instituut. In deze Monitor Woonvormen Dementie 2.0 zijn voor het eerst naast verpleeghuiszorg ook andere woonvormen geïncludeerd, waaronder de thuissituatie, aanleunwoningen en woonzorgcentra. De Monitor 2.0 is over de zorgwetten Wmo, Zvw en Wlz heen uitgevoerd, waarbij kwaliteit van leven van de persoon met dementie het uitgangspunt is. Belangrijke thema’s in de Monitor 2.0 zijn: continuïteit en persoonsgerichtheid van zorg, de organisatie van zorg, betekenisgeving van activiteiten en het welzijn van mantelzorgers. De Monitor is uitgevoerd in drie regio’s in Nederland en daarom niet representatief voor de dementiezorg in Nederland. Wel bieden de resultaten en de opzet van de Monitor een eerste inzicht in de relatie tussen woonvormen en de benodigde zorg en ondersteuning bij dementie en op de uitvoering van de Zorgstandaard Dementie.

Trimbos Instituut 9 april 2024

Rapport

Lees hier het rapport

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.