Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Contracteren integere zorgaanbieders: geschikt of ongeschikt?

Publieke gelden bestemd voor de zorg, horen ook aan zorg te worden besteed. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Dat blijkt onder meer uit een interessant onderzoek door de Algemene Rekenkamer in 2022 naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding ‘Een zorgelijk gebrek aan daadkracht’. Ook verschijnen hierover regelmatig berichten in de media.

24 mei 2023

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een bekend Nederlands spreekwoord. Maar hoe voorkom je als gemeente dat je een niet-integere zorgaanbieder contracteert? Een waarschuwingenregister waarin gemeenten melding kunnen maken van dergelijke zorgaanbieders bestaat (nog) niet. Daarnaast maken niet-integere zorgaanbieders vaak gebruik van verschillende rechtspersonen, waardoor moeilijk in kaart is te brengen waar het zorggeld heen vloeit. Maar wat kan een gemeente wél doen?

Geschikt of ongeschikt?

Als gemeenten de juiste geschiktheidseisen stellen, worden alleen zorgaanbieders geselecteerd die daadwerkelijk in staat zijn goede kwaliteit zorg te leveren en die in dat kader bijvoorbeeld maatregelen nemen ter voorkoming van fraude. Hierdoor wordt de kans op zorgfraude verkleind.

Geschiktheidseisen kunnen onder meer betrekking hebben op de financiële en economische draagkracht van een zorgaanbieder, zoals de eis dat een zorgaanbieder moet beschikken over een accountantsverklaring zonder continuïteitsparagraaf. Geschiktheidseisen kunnen ook zien op de technische- of beroepsbekwaamheid van een zorgaanbieder, zoals eisen aan ervaring, beroepsregistraties of een kwaliteitsmanagementsysteem. De geschiktheidseisen moeten echter wel proportioneel zijn, voldoende verband houden met het voorwerp van de opdracht en mogelijkheid om in te schrijven voor nieuwe of kleine zorgaanbieders niet onnodig beperken.

Tijdens de cursus ‘Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders’ op 22 juni 2023, bespreken Sanne Groenwold en Giulia van den Beuken van Croon advocaten onder andere welke geschiktheidseisen gemeenten kunnen stellen om te beoordelen of een zorgaanbieder geschikt of ongeschikt is voor het uitvoeren van de opdracht, mede in het kader van het voorkomen van zorgfraude.

Vind hier meer informatie over de cursus Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Wouter Koelewijn