Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

De helft van de inwoners in Nederland heeft overgewicht

4 maart wordt wereldwijd extra aandacht aan obesitas geschonken. Niet voor niets, want overgewicht en met name obesitas vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid. Waarstaatjegemeente.nl biedt statistische gegevens die gemeenten kunnen helpen bij een gerichte aanpak van overgewicht en obesitas.

VNG 3 maart 2023

Terwijl steeds meer inwoners overgewicht hebben, spannen lokale overheden zich in om overgewicht en obesitas te voorkomen en te verminderen. In dat kader ondertekende de VNG het Nationaal Preventieakkoord. Het Nationaal Preventieakkoord onderstreept het belang van een integrale en samenhangende aanpak gericht op het (preventief) tegengaan van overgewicht (en roken en problematisch alcoholgebruik) op lokaal niveau. De ambitie is dat in 2040 het landelijke percentage van mensen met overgewicht is teruggedrongen tot 38%. Onlangs is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gesloten waarin partijen nadere afspraken hebben gemaakt om er op een integrale wijze voor te zorgen dat er in 2040 een gezonde generatie is.

De gegevens van Waarstaatjegemeente.nl helpen gemeenten in te schatten waar ze staan in hun strijd tegen overgewicht en obesitas. Op het dashboard Gezondheid zijn veel gegevens samengebracht waarmee zo'n integrale aanpak kan worden ondersteund. Er zijn cijfers te vinden over bijvoorbeeld de gebruikte huisartsenzorg, de gemiddelde leeftijdsverwachting, het beweeggedrag, de luchtkwaliteit en problematische schulden.

Breed scala aan cijfers over overgewicht en obesitas voor gemeenten

Waarstaatjegemeente.nl geeft gemeenten inzicht in het aandeel inwoners dat overgewicht heeft. Per gemeente zijn cijfers beschikbaar voor 2012, 2016 en 2020. Voor 2020 is er ook een onderverdeling naar matig overgewicht en obesitas. Voor totale percentages overgewicht zijn er voor dat jaar ook gegevens op wijkniveau te vinden. Het dashboard maakt het mogelijk cijfers van gemeenten onderling te vergelijken. Verder zijn er onder andere percentages overgewicht te vinden op niveaus als provincie, jeugdzorgregio en stedelijkheidsklasse.

De helft van Nederland heeft overgewicht; grote verschillen tussen wijken

De cijfers laten zien hoe groot het probleem is: de helft van de inwoners in Nederland heeft overgewicht. Ook laten ze zien dat het aantal mensen met overgewicht in de Randstedelijke gebieden het minst hoog is. In meer verstedelijkte gebieden is overgewicht hoger dan in minder verstedelijkte gebieden. Maar al met al ontlopen de cijfers elkaar niet veel: net boven of net onder de 50%.

Op het niveau van wijken zien we grotere verschillen: er zijn –verdeeld over het land – 230 wijken waar het percentage mensen met overgewicht boven de 60% ligt. Deze wijken vinden we vaak in binnensteden van grote gemeenten en aan de randen van het land. Het zijn vaak wijken waar de sociaal-economische statuspositie beneden het gemiddelde is.

Andere wijken kenmerken zich door een relatief laag percentage mensen met overgewicht: met name in gebieden met een bovengemiddelde sociaal-economische statuspositie vinden we wijken waar minder dan 40% van de inwoners te zwaar is.

Wilt u weten hoe de wijken in uw gemeente ervoor staan? Zoek dat dan eens op in het Rapport Wijkprofiel Gezondheidsverschillen. Linksboven op de pagina (‘wijzig') kiest u de gemeente waarvan u de gegevens wilt inzien.

Over Waarstaatjegemeente.nl

Op Waarstaatjegemeente.nl staan cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. De dashboards maken het makkelijk om gegevens van verschillende gemeenten naast elkaar te zetten. Het dataplatform is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van maatschappelijke thema’s. 

In de database, die ook via het platform toegankelijk is, staat een grote hoeveelheid cijfers die met elkaar verbonden kunnen worden. 

Behalve dat er data over gemeenten worden ontsloten via dashboards en rapportages, kunnen gebruikers in de database van Waarstaatjegemeente.nl zelf presentaties, grafieken, kaarten en tabellen maken. Voor eigen gebruik, of om te delen met anderen. De data zijn afkomstig uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals het CBS of andere centrale databronnen.

Percentage van inwoners met overgewicht in 2020 (BMI 25 of hoger)

Wil je meer weten over het gezonder maken van onze leefomgeving? Tijdens het middagseminar 'Een gezonde leefomgeving doe je samen' gaan we met verschillende experts in gesprek en kijken we hoe we onze leefomgeving gezonder kunnen maken en hoe we dat met elkaar moeten doen. We behandelen verschillende thema's als mobiliteit, energietransitie en gezondheid, in relatie tot het nieuwe Omgevingsplan. Benieuwd naar de middagseminar? Bekijk het hele programma  hier

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.