Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Decentrale overheden willen snel aan tafel bij formatie

De nieuwe fase van de kabinetsformatie met de inhoudelijke onderhandelingen begint vandaag. De VNG, IPO en UvW benadrukken dat het belangrijk is om hen hierbij vroegtijdig te betrekken. Decentrale overheden zijn onmisbaar voor het aanpakken van de grote maatschappelijke opgaven in Nederland.

VNG 21 maart 2024

Maatschappelijk kabinet

Volgens de koepels van de decentrale overheden biedt de aanpak om te werken met een hoofdlijnenakkoord en een programkabinet kansen. 'Er kan meer ruimte ontstaan om hoofdlijnen in deelakkoorden of afspraken uit te werken, waarbij gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties betrokken zijn', aldus Sharon Dijksma, voorzitter van de VNG. 'Het is hoogtijd voor een maatschappelijk kabinet.'

Haalbaar en uitvoerbaar in de regio

'De grote maatschappelijke opgaven vragen om veel regionale uitvoeringskracht. Daarom is het belangrijk dat de gemeenten, provincies en waterschappen vroeg aan tafel zitten om te zorgen dat ambities ook daadwerkelijk haalbaar zijn in de praktijk', vult Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen aan. 'Daarnaast is voor thema’s als de woningbouwopgave en de transitie van het landelijk gebied de gebiedskennis van de decentrale overheden essentieel om te komen tot uitvoerbare plannen. En het is nu tijd voor actie!'

Alles komt samen in de ruimte

'Alle grote opgaven vragen in de uitvoering om voldoende ruimte. Denk aan woningbouw, energietransitie en de transitie van het landelijk gebied. De oplossingen liggen op dezelfde vierkante kilometer. Decentrale overheden kennen hun gebieden het beste, en kunnen slimme keuzes maken over het combineren van opgaven in de ruimte. Benut dat, want decentrale overheden zijn onmisbaar in de uitvoering!', zegt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Zo snel mogelijk aan tafel

IPO, VNG en UvW willen daarom graag aanschuiven bij de formatie wanneer deze inhoudelijke thema’s, doelen en kaders op tafel komen. 'Een goed begin is het halve werk', aldus Van der Sande.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Bart van Eijck