Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Garandeer voortzetting Brede Aanpak Dakloosheid in 2022

De aanpak van dakloosheid in ons land moet fundamenteel beter. De verdubbeling van het aantal dakloze mensen spreekt boekdelen. Er is echter nog geen nieuw kabinet om de impuls uit 2020 en 2021 ('Brede Aanpak Dakloosheid') om te zetten in structureel beleid.

VNG 30 september 2021

Nieuws

De VNG en Valente roepen daarom, met oog op de begrotingbehandeling van VWS, de Tweede Kamer op om de voortzetting van de Brede Aanpak Dakloosheid in 2022 zeker te stellen en daar incidenteel € 150 miljoen voor te bestemmen, zoals opgenomen in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen.

Structureel verbeteren

De gezamenlijke overheden moeten, samen met de organisaties voor maatschappelijke opvang, alles doen wat mogelijk is om een structurele verbetering te realiseren en dakloosheid uit te bannen. Het probleem van dakloosheid is primair een woonprobleem. Elke euro die we uitgeven aan het opvangen van mensen zonder perspectief, investeren we liever in het bieden van een eigen woonplek aan dakloze mensen en het voorkomen van nieuwe dakloosheid. Maar we moeten nu ook voorkomen dat mensen zonder woonplek verder afglijden en terecht komen in een neerwaartse spiraal.

Structurele verhoging uitkering, Actieagenda Wonen

De uitkering die gemeenten ontvangen voor de opvang is al jaren niet aangepast. We pleiten niet alleen voor een structurele verhoging ervan, maar wijzen ook op het belang van de brede Actieagenda Wonen, waar Valente en de VNG met 31 andere partijen voor hebben getekend.

Meer informatie

De gezamenlijke brief van de VNG en Valente aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport is hier te vinden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.