Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Het kabinet stelt tot €108 miljoen beschikbaar voor meer technologie in zorg- en welzijn

Het kabinet trekt de komende jaren €108 miljoen uit voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen. Voorbeelden hiervan zijn beeldzorg en het automatisch aanreiken van medicatie met een medicijndispenser. Minister Helder biedt hiertoe vandaag de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) ter publicatie aan. De eerste aanvraagperiode loopt van 14 mei tot 20 december 2024. In 2025 wordt de regeling nogmaals opengesteld. De bijbehorende projecten kunnen daarna nog 3 jaar worden voortgezet.

Rijksoverheid 18 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Aanvragers kunnen ten hoogste €25.000 ontvangen voor het opstellen van een strategie en het ontwikkelen van een implementatieplan. Voor de daadwerkelijke implementatie, evaluatie en opschaling kan een subsidiebedrag tot €750.000 aangevraagd worden. De subsidieregeling komt voort uit de programma’s Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) waarin digitale en hybride processen in zorg en ondersteuning belangrijke pijlers zijn.

Zorg- en welzijnsaanbieders die actief zijn binnen de Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet of de Wet publieke gezondheid kunnen een aanvraag doen voor subsidiëring. Ook samenwerkingsverbanden, waarin aanbieders van zorg of ondersteuning deelnemen, zoals regionale huisartsenorganisaties, innovatiehubs en regionale werkgeversorganisaties, kunnen betrokken zijn bij een aanvraag.

Slimme zorg en ondersteuning

Deze regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hiervan hebben tussen 2019 en 2023 in totaal 300 zorg- en welzijnsorganisaties gebruik gemaakt.

Minister Conny Helder: “Met slimme innovaties kunnen we de zorg en ondersteuning kunnen bieden die nodig is en daarmee ontlasten we mantelzorgers en medewerkers.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.