Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Vandaag presenteerde André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, zijn bevindingen aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en aan Hugo de Jonge, minister van VWS. De rapportage ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. Zo pleit Rouvoet voor een steunfiguur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter.

Rijksoverheid 22 februari 2018

Agenda voor Actie

Het verslag heeft als ondertitel ‘agenda voor actie’ en bevat veel concrete actielijnen. Die acties bestrijken het hele scheidingsproces, vanaf het beginnend ouderschap tot een nieuwe procedure bij de rechter. André Rouvoet over de bevindingen van het Platform: “Als samenleving moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat het kind nadelige gevolgen ondervindt van de scheiding van zijn ouders. Ouders zijn in deze periode minder beschikbaar voor hun kind, en dit kind heeft dus steun nodig. Ook ouders moeten beter begeleid worden door zowel de sociale omgeving als door de hulpverlening en juridische instanties. Het is een groot maatschappelijk probleem dat we samen moeten oplossen. Zonder het Platform had ik niet tot deze acties kunnen komen. Het bracht alle betrokken disciplines samen; van advocatuur tot hulpverlening en van gemeente tot kinderbescherming. Ook ervaringsdeskundigen hebben bijgedragen aan het geven van inzicht in deze complexe materie die zo’n verregaande impact heeft op het leven van duizenden kinderen in Nederland. Met het verslag ligt er nu een basis waarmee we ons samen kunnen inzetten om de schade door scheidingen in de toekomst te minimaliseren. Nu is het tijd voor actie.”

De-escalatie

Minister Sander Dekker:

“Ik wil het Platform bedanken voor zijn inzet. Er is belangrijk werk verricht. Het kabinet neemt het onderwerp zeer serieus. Boven alles moeten we schade bij kinderen voorkomen, hun positie mogen we niet uit het oog verliezen. Na een scheiding blijf je immers wel samen ouders van de kinderen. Daarom moet de juridische afwikkeling van een scheiding zoveel mogelijk gericht zijn op de-escalatie. Daarnaast moeten we blijven investeren in de samenwerking tussen gemeente, hulpverlening en rechtspraak.”

Belang van het kind moet voorop staan

Minister Hugo de Jonge:

“Ik wil het platform en in het bijzonder de heer Rouvoet hartelijk bedanken voor het rapport. Het is belangrijk dat we bij scheidingen het belang van kinderen voorop stellen. Als je ouders scheiden, dan is dat voor elk kind traumatisch. Nu zijn kinderen vaak de dupe van langslepende procedures waarbij de ene ouder de andere vertelt waarom hij of zij niet deugt. Wie komt er dan op voor de belangen van het kind? Wie zorgt ervoor dat in het belang van het kind snellere besluiten worden genomen? Met dit rapport hebben we daarvoor concrete adviezen in handen.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.