Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Hoe staat het met de Wams?

De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (de Wams) moet een rechtmatige grondslag bieden om integraal te werken en domeinoverstijgende gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Het omvat een substantiële uitbreiding van de Wmo 2015 en wijzigingen in onder andere de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hoe staat het, twee jaar nadat het voorstel in consultatie is gegaan (19 maart 2020), met de Wams?

23 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het wetsvoorstel geeft de gemeente een prominente rol bij de integrale aanpak en beoogt ‘aanpalende domeinen’ te betrekken, zoals publieke gezondheidszorg, geneeskundige zorg, langdurige zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of ander inkomen en openbare orde en veiligheid. Raadpleging van de wetstechnische informatie bij de Wmo 2015 levert niks op.

De Raad van State heeft wel een advies vastgesteld maar deze is nog niet openbaar gemaakt.

Stand van zaken

De Afdeling advisering van de Raad van State stuurt een vastgesteld advies naar de desbetreffende minister. Het advies is op dat moment nog niet openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. De minister geeft eerst zijn reactie in een zogenoemd nader rapport aan de Koning. De minister bepaalt het moment waarop het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend of de algemene maatregel van bestuur wordt ondertekend en bekendgemaakt. Pas dan zijn ook alle stukken (dus: wetsvoorstel, advies van de Afdeling advisering en nader rapport van de regering) openbaar en voor iedereen te lezen. Niet de Raad van State, maar de minister bepaalt het moment waarop het advies van de Afdeling advisering openbaar wordt gemaakt. Zodra een advies openbaar is, plaatst de Raad van State deze direct met volledige tekst op zijn website. De regering kan er ook voor kiezen om de algemene maatregel van bestuur niet in werking te laten treden of het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Het advies van de Afdeling advisering wordt in zo’n geval wel openbaar gemaakt.

De voortgang en het moment van publicatie ligt dus nu in handen van de minister.

Zie ook het eerder gepubliceerde artikel Met het wetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek’ wordt de ambtenaar hulpverlener

Alle reacties op het wetsvoorstel zijn hier te lezen.

(Met dank aan de afdeling communicatie van de Raad van State)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.