Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Integraal samenwerken voor en mét de jongere

Samenwerking tussen mensen is altijd lastig. Iedereen heeft een eigen visie op een probleem en een eigen voorkeur voor de oplossing. Met de JIMaanpak wordt werk gemaakt van samenwerken. Een jongere, JIM en de professional(s) werken gelijkwaardig en intensief samen. Binnen de zorg voor jeugd, waar initieel met de JIMaanpak gewerkt werd om uithuisplaatsingen tegen te gaan, zijn de eerste resultaten van deze nieuwe aanpak hoopvol. Jongerenconsulenten binnen de gemeente Oss doen sinds een jaar ervaring op met de JIM binnen de Participatiewet.

8 juni 2018

Sinds de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten is werken met ‘eigen kracht’, dichtbij en mét de burgers, ontzorgen en demedicaliseren het adagium. Samen bouwen aan een pedagogische civil society zoals Micha de Winter dit noemt. Anticiperend op deze transitie is in jeugdzorgland in 2013 de JIMaanpak ontwikkeld.(1) De JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en deze buurvrouw, opa of sportcoach wordt gekozen en gevraagd door de jongere.

In de jeugdzorg is de JIMaanpak in combinatie met een intersectoraal expertise team het eerste jaar gelijk een succes.

Het intersectorale team, genaamd InVerbinding, heeft – met een systeem therapeut als primus inter pares - een gezamenlijke caseload. In de binnenrand zit een fysiek team dat wekelijks vergadert en hulp op maat biedt. Zo nodig kan opgeschaald worden naar andere expertises in de tweede of derde rand. Een wachtlijst of opnieuw aanmelden wordt hiermee vermeden.

De JIM heeft in deze aanpak een centrale rol. Het gaat er niet om wat JIM allemaal kan of zelf op zijn kerfstok heeft (ook die mensen kunnen JIM zijn!), maar het gaat om de relatie die de jongere met deze persoon heeft. De JIM is iemand die de jongere vertrouwt, bij wie de jongere zich veilig voelt. Met deze persoon erbij verlopen gesprekken anders en komen andere onderwerpen op tafel.

De hulpverlener in de zorg getransformeerd naar JIMwerker: Een professional die ten eerste faciliterend en procesgericht kan (samen)werken. Dit vergt een andere mindset en vaardigheden. De professional moet een gelijkwaardige samenwerking aan kunnen gaan met de JIM. Hij of zij moet de JIM positie kunnen geven en laat zichzelf ook adviseren door de JIM.

In deze aanpak wordt er dus juist gebruik gemaakt van het verschil tussen de JIM als informele steun en de professional als formele steun. De JIM als afgevaardigde vanuit de jongere zijn of haar eigen informele netwerk en de professional (JIMwerker) als afgevaardigde van het formele (zorg)netwerk. Dit kan natuurlijk heel veel vragen oproepen bij professionals. Wil of kan een professional zich door ome Harry, ex-drugsverslaafde, laten adviseren over wat het beste werkt bij diens neef?

Lees dit artikel verder in het gratis online magazine Integraal samenwerken voor de jeugd.

(1) De JIMaanpak is ontwikkeld bij Youké, Reinaerde en partners. In samenwerking met Spirit wordt doorontwikkeling mogelijk gemaakt. In november 2016 is stichting JIM opgericht voor landelijke implementatie.

--------------

Meer van Sociaalweb:

Dossier Kwetsbare jongeren: 16-27

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.