Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Krachtenbundeling voor een effectievere en eenvoudigere uitvoering in het sociaal domein

Sinds 2020 werken het Ketenbureau i-Sociaal Domein en programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein samen aan de ambitie om zorg en ondersteuning voor de cliënt bereikbaar en betaalbaar te houden. De samenwerking gaat per 1 januari 2022 een stap verder, omdat beide programma’s integreren onder de vlag van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein 5 november 2021

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein draagt bij aan het verbeteren van het inkoop- en aanbestedingsproces. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft als doel het verminderen van administratieve lasten. In beide programma’s werken gemeenten én (zorg)aanbieders al samen aan de transformatie van het sociaal domein voor betere zorg en ondersteuning voor de cliënt. De oprichting van een gezamenlijk Regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Jeugdwet en Wmo in 2019 was een eerste stap in een vergaande samenwerking. Vanaf 2022 richt de nieuwe organisatie zich op een effectievere en eenvoudigere uitvoering en een betere ondersteuning aan (zorg)aanbieders en gemeenten in de volle breedte.

Karin Bos, Programmamanager Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein: “Als ministerie van VWS zijn we enthousiast dat beide programma’s hun kennis en ervaring vanaf 1 januari 2022 bundelen. Betere afstemming tussen visie, inkoop, uitvoering en verantwoording draagt bij aan betere samenwerking in de keten. De juiste jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning voor de cliënt met eenvoudigere afspraken met minder administratieve lasten en meer werkplezier voor de zorgprofessionals. Dat is de bedoeling.”

Continuïteit

Door de integratie blijven de opgedane kennis, ervaring en producten van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein behouden. Waar nodig worden producten en diensten samengevoegd en/of doorontwikkeld. Er blijft een intensieve samenwerking bestaan tussen het ministerie van VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Tegelijkertijd verbreedt het Ketenbureau i-Sociaal Domein haar kennis, ervaring en activiteiten en biedt daarmee een effectievere ondersteuning aan gemeenten en aanbieders; met het perspectief op goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor de cliënt in het vizier. Want daar gaat het uiteindelijk om.

Karin van Gelderen, directeur Ketenbureau i-Sociaal Domein: “Ook komende jaren hebben we te maken met veel uitdagingen zoals de Hervormingsagenda jeugd, de wachtlijsten in de zorg, de ontwikkelingen op het gebied van inkoop en contracteren en in de keten als geheel. Ik ben verheugd met deze krachtenbundeling want door de integratie met het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein kunnen we gemeenten en (zorg)aanbieders nog beter ondersteunen en faciliteren bij deze uitdagingen.”

Klaar voor de toekomst

Gemeenten en aanbieders staan de komende jaren voor veranderingen en uitdagingen in het sociaal domein. Door de bundeling van krachten, ontstaat er synergie en helpt het Ketenbureau i-Sociaal Domein voortaan bij het hele proces, van visie via inkoop naar de uitvoering, ondersteuning en verantwoording van zorg. Klaar om samen met gemeenten en (zorg)aanbieders te werken aan de toekomst van het sociaal domein!

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.