Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

Eerder dit jaar hebben 13 samenwerkende partijen, onder wie de VNG, de Nationale Politie, Jeugdzorg Nederland en de ministeries van VWS en JenV, een Meerjarenagenda 2021-2024 vastgesteld voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Intensieve en multidisciplinaire samenwerking staat daarbij voorop.

VNG 24 juni 2021

Een Zorg- en Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat professionals ondersteunt om te komen tot een aanpak voor personen met complexe problematiek. Denk bijvoorbeeld aan personen met ernstig verward gedrag, die een risico kunnen vormen voor zichzelf of hun omgeving. Of aan personen die geradicaliseerd zijn of ex-gedetineerden met een hoog veiligheidsrisico die terugkeren in de wijk. Nederland telt momenteel 30 van deze Zorg- en Veiligheidshuizen.

Multidisciplinaire samenwerking

Incidenten waarbij personen met verward gedrag of verslavingsproblematiek een hoofdrol spelen, komen regelmatig voor. De problemen van deze personen zijn zo soms zo complex dat de reguliere aanpak van professionals geen oplossing biedt. Maar juist in deze gevallen zijn de risico’s en de maatschappelijke impact groot. Multidisciplinaire samenwerking is hierbij de sleutel tot succes.

Persoonsgerichte aanpak

In een Zorg- en Veiligheidshuis bundelen justitiële partners, zorgpartners en gemeentelijke partners hun expertise om samen een oplossing te vinden voor deze veeleisende situaties. Een procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis brengt de juiste deskundigen samen. In een zorgvuldig proces wordt de beschikbare informatie geanalyseerd en geduid. Vervolgens maken zij een maatwerkplan met acties en interventies om tot een persoonsgerichte aanpak te komen. In deze aanpak betrekken zij ook gezin, wijk en sociaal netwerk. Het plan moet aansluiten bij de levensloop en de behoeften van de cliënt in kwestie. Het Zorg- en Veiligheidshuis bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert.

Lokale en regionale netwerken

Het uiteindelijke doel is dat alle cliënten (weer) kunnen meedoen in onze samenleving, zonder dat zijzelf of anderen risico’s lopen. Deze taak vereist ook samenwerking tussen de Zorg- en Veiligheidshuizen en de lokale en regionale netwerken om hen heen. Zoals sociale wijkteams en Veilig Thuis.

Uitwerking en Uitvoering

In de Meerjarenagenda 2021-2024 hebben de partners afspraken vastgelegd over de inrichting en besturing van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Daarnaast is er een aanpak geformuleerd over het verzamelen en analyseren van informatie en over ondersteunende ICT-oplossingen. In de komende zomer richten de partners een programma-organisatie in, die de komende jaren verantwoordelijk is voor de uitwerking en uitvoering van de gemaakte afspraken.

Bekijk hier de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.