Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Nederland weigert kinderen eigen sociale zekerheid

Kinderen missen in Nederland het zelfstandig recht op sociale zekerheid dat zij volgens de Rechten van het Kind wel hebben. Dat is een groot probleem voor kinderen die niet kunnen rekenen op het inkomen van hun ouders, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Utrecht.

Nederlands Jeugdinstituut 9 juni 2021

De Nederlandse regering heeft een voorbehoud gemaakt bij artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IRVK) dat kinderen zelf recht geeft op sociale zekerheid. Nederland vindt dat kinderen via hun ouders voldoende garanties hebben op een toereikende levensstandaard. Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Utrecht, in opdracht van Save the Children, blijkt dat die afhankelijkheid voor de meeste kinderen geen probleem is, maar soms juist ernstige gevolgen heeft.

Ouders

Volgens de onderzoekers pakt het voorbehoud van Nederland slecht uit voor kinderen die bijvoorbeeld na uithuisplaatsing geen contact hebben met hun ouders of die door de situatie van hun ouders geen toegang hebben tot voorzieningen. Ook kinderen van ouders die sociale voorzieningen zoals de kinderbijslag niet in hun kinderen investeren, hebben een eigen recht op sociale zekerheid nodig.

Armoede

'Het voorbehoud dat Nederland indertijd heeft gemaakt, is niet meer van deze tijd', stelt Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het gaat uiteindelijk om een klein deel van de kinderen dat eigenstandig aanspraak zou kunnen doen. Daarvoor is onze wet- en regelgeving in Nederland sterk genoeg. Nu dreigen deze kinderen in armoede op te groeien en dat gaat regelrecht in tegen de rechten van kinderen.'

Bekijk Kinderen missen recht op sociale zekerheid

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.