Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Nibud: Mensen met een beperking hebben meer moeite om rond te komen

Mensen met een beperking hebben te maken met hogere noodzakelijke kosten. Dit maakt hun financiële situatie moeilijker. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Nibud. Ieder(in) heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

Ieder(in) 24 juni 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Voorbeeldbegrotingen

In het rapport heeft Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) voorbeeldbegrotingen gemaakt, specifiek voor mensen met een beperking. Deze begrotingen laten zien welke uitgaven noodzakelijk zijn voor een huishouden. Elk jaar maakt Nibud nieuwe ‘minimumvoorbeeldbegrotingen’. Deze helpen de overheid bij het maken van beleid om mensen met een laag inkomen te helpen.

Samenwerking met Ieder(in)

De verschillende soorten meerkosten heeft Nibud in kaart gebracht door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met ervaringsdeskundigen en professionals. Nibud en experts van Ieder(in) werkten nauw samen. De hoogte van de meerkosten heeft Nibud berekend op basis van verschillende bronnen, waaronder statistieken van het CBS, het Woononderzoek Nederland (WoON) van het CBS, specifieke databestanden van het Verbond van Verzekeraars en beschikbare informatie van verschillende zorgverzekeraars.

Voorbeeldsituaties

De begrotingen zijn gemaakt voor verschillende soorten huishoudens van mensen met beperkingen. Ze hebben gekeken naar verschillende beperkingen, inkomens en samenstellingen van huishoudens. Deze gegevens zijn vergeleken met huishoudens zonder beperkingen. Hieruit blijkt dat mensen met een beperking vaak geld tekortkomen. Huishoudens met een beperking houden altijd minder geld over dan vergelijkbare huishoudens zonder beperking.

Veelvoorkomende meerkosten

Uit het literatuuronderzoek en de groepsgesprekken blijkt dat mensen met beperkingen vaak hoge extra kosten hebben voor vervoer, energie, medicijnen en voedingssupplementen, eigen betalingen voor hulpmiddelen en de zorgverzekering. Ook geven ze vaak meer geld uit aan telefonie, vakantie, begeleiding en wassen. Sommige kosten kunnen erg hoog oplopen, vooral voor vakanties en wonen.

Minder inkomsten

Een beperking kan ervoor zorgen dat iemand minder of helemaal niet kan werken. Hierdoor houden mensen met een beperking vaak veel minder geld over dan mensen zonder beperking. Dit maakt het moeilijker om hun financiële situatie te verbeteren.

Minder financiële ruimte

Nibud stelt dat mensen met een beperking vaak minder geld overhouden, ondanks extra voorzieningen en vergoedingen. Zij moeten meer moeite doen om rond te komen en hebben een groter risico op geldtekort. Ieder(in) herkent de uitkomsten van dit onderzoek. Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben hoge zorg- en meerkosten en, ook vanwege hun beperking of ziekte, vaker een laag inkomen. Hun bestaanszekerheid staat onder druk. Ieder(in) pleit daarom voor het verminderen van de stapeling van zorgkosten voor mensen met een beperking. En voor een hoger inkomen.

Belang van dit onderzoek

Dit onderzoek helpt om te begrijpen hoe extra kosten door een beperking tot geldtekorten kunnen leiden. Het laat zien wat de financiële gevolgen zijn van het leven met een beperking in verschillende situaties. Dit onderzoek is daarom belangrijk voor het maken van beleid en kan helpen om de situatie van mensen met een beperking te verbeteren.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.