Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

Nieuwe aanpak werkloosheid Utrecht met Social Impact Bond

Samen met ondernemers en investeerders gaat de gemeente Utrecht de komende 4 jaar 250 werkzoekenden tussen de 17 en 35 jaar aan het werk helpen in de horeca. Hiervoor tekenen vandaag de Rabobank Foundation en maatschappelijk investeerder Start Foundation, horecaondernemers The Colour Kitchen en de gemeente een ‘social impact bond’. Met deze innovatieve samenwerking ondernemen publiek private partijen in een maatschappelijk probleem dat de gemeente helpt besparen.

Gemeente Utrecht 20 april 2015

Rabobank Foundation en Start Foundation investeren een bedrag van ruim 700.000 euro in deze Social Impact Bond. Wethouder Werk en Inkomen Victor Everhardt: “Deze samenwerking tussen private partijen en de gemeente zie ik als een enorme kans om mensen aan het werk te helpen en het sociaal ondernemerschap in Utrecht te stimuleren. Dit sluit aan bij de ambitie van het college om van Utrecht in 2018 de stad met de laagste werkloosheid te maken.”

Gemeente Utrecht en The Colour Kitchen hebben de afgelopen jaren op diverse locaties vaker succesvol mensen met een uitkering opgeleid en aan werk geholpen. Door deze impactinvestering van de Rabobank Foundation en de Start Foundation met bemiddeling van Society Impact kan de bestaande samenwerking op grotere schaal worden uitgebreid.

Rendement
Voor deze innovatieve samenwerking zijn meetbare afspraken gemaakt over het aantal behaalde diploma’s, het doorstromen naar werk en het behouden van werk. De gemeente betaalt de investeerders deels terug als die doelstellingen zijn behaald. In de regio Utrecht-Midden is de horeca en dienstverlening een van de groeisectoren waar de komende jaren meer banen worden verwacht. De gemeente gaat de komende jaren meer van dit soort afspraken maken, waarin sociaal ondernemen de oplossing biedt voor maatschappelijke problemen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.