Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Nieuwe transparantie moeten contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verder verbeteren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Transparantie zorginkoopproces Zvw’ aan om de transparantie tijdens het zorginkoopproces verder te verbeteren. De regels zijn van toepassing op de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Met de aangepaste regeling moet de transparantie van het inkoopproces verder worden verbeterd. Zo moet beleid rondom bijcontractering gelijktijdig worden gepubliceerd met het inkoopbeleid voor het komende jaar. Ook moet vooraf bekend zijn hoe wordt omgegaan met wijzigingen in het zorginkoopbeleid op een later moment in het jaar.

Nederlandse Zorgautoriteit 17 januari 2022

Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg voor verzekerden. Via de zorginkoop maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Deze afspraken zorgen ervoor dat burgers tegen een redelijke prijs een verzekering kunnen kiezen met voldoende zorg uit het basispakket.

De NZa ziet er op toe dat dit contracteerproces transparant verloopt. De zorgverzekeraar moet uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid voor het volgende jaar publiceren. Eventuele wijzigingen in dat zorginkoopbeleid moeten tijdig en op de juiste manier bekend worden gemaakt. Tijdens de zorginkoop moeten zorgverzekeraar en zorgaanbieder daarnaast voldoende bereikbaar zijn voor elkaar en duidelijk antwoord geven op elkaars vragen.

Aanvullende zorginkoop

Wij vinden het essentieel dat zorgverzekeraars hun beleid rondom bijcontractering niet gedurende het jaar, maar gelijk met het inkoopbeleid voor het komende jaar publiceren. Zo weten zorgaanbieders beter waar ze aan toe zijn. Zorgverzekeraars moeten daarom voortaan ook uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar duidelijk maken wat de procedure is voor aanvullende zorginkoop. Als zorgverzekeraars gedurende het contractjaar aanvullend zorg inkopen, moeten zij duidelijk hebben gemaakt wat de procedure is en wat de minimale vereisten zijn voor zorgaanbieders om in aanmerking te komen voor bijcontractering.

Tussentijdse wijzigingen

Ook wanneer er omstandigheden zijn om na 1 april wijzigingen aan te brengen in het zorginkoopbeleid en/of de –procedure dan zijn hieraan voorwaarden verbonden om deze tijdig, gemotiveerd en op dezelfde wijze bekend te maken als de eerdere informatie.

Per 1 januari 2023

De eerste contracteerronde waar deze regels op van toepassing zijn, zijn de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Uiterlijk op 1 april 2022 moeten de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2023 bekend maken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Wouter Koelewijn