Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

NZa: Financiële verantwoording Wlz uitvoerders op orde

De financiële verantwoording van Wlz-uitvoerders over 2021 is op orde. 98,6% van de Wlz-uitgaven in 2021 was rechtmatig (volgens de wet- en regelgeving). De kosten van onze langdurige zorg stegen in 2021 met 8,9%. Dit komt onder meer doordat het aantal Wlz-cliënten verder is toegenomen. Dit staat in het rapport ‘De kosten van onze langdurige zorg in 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Nederlandse Zorgautoriteit 30 november 2022

Kosten langdurige zorg

Op 1 januari 2021 hadden 324 duizend Nederlanders recht op langdurige zorg. Dit aantal steeg tot meer dan 340 duizend eind 2021. De kosten van onze langdurige zorg stegen in 2021 met 8,9% tot € 28,4 miljard. Dit zijn zorgkosten, subsidies van het Zorginstituut Nederland en de beheerskosten die de Wlz-uitvoerders maken voor de uitvoering van de Wlz. Sinds de invoering van de Wlz stijgen de uitgaven constant. Dit komt vooral door het stijgende aantal indicaties. In 2021 was deze stijging sterker door de instroom van ggz-cliënten in de Wlz.

Rechtmatigheid

De NZa onderzoekt elk jaar of de Wlz-uitvoerders de zorg- en beheerkosten voor de Wlz uitgeven conform de wet- en regelgeving. In 2021 gaven de Wlz-uitvoerders samen € 28,4 miljard uit aan de Wlz. Hiervan was 98,6% rechtmatig. In 2020 was dit 97,2%. In 2021 was € 221 miljoen van de uitgaven onrechtmatig; het ging daarbij vooral om uitbetalingen van het pgb en kosten voor mondzorg. Van € 189 miljoen kunnen we nog niet zeggen of die rechtmatig of onrechtmatig is. Bijvoorbeeld omdat fraudeonderzoeken nog niet zijn afgerond. De beheerskosten waren 100% rechtmatig. De subsidies van het Zorginstituut, de compensatie voor niet-geleverde zorg pgb als gevolg van de coronapandemie en het integraal pgb vallen buiten het toezicht van de NZa en zijn dan ook niet meegenomen in het onderzoek.

Financiële processen

2021 stond, net als 2020, voor zorgaanbieders en zorgkantoren in het teken van de coronapandemie en dit heeft veel van hen gevraagd. Desondanks hebben de zorgkantoren zich samen met het ministerie van VWS en de NZa ingespannen om de onrechtmatigheden en onzekerheden verder terug te dringen. We zijn blij met de voortgang die is geboekt. Naast de rechtmatigheid hebben we ook het proces rondom de materiële controles bij de zorgkantoren nader bekeken. De resultaten van dit onderzoek staan in het rapport ‘Verkenning materiële controle Wlz-uitvoerders’.

Publicaties

De kosten van onze langdurige zorg in 2021

Verkenning materiële controle Wlz-uitvoerders

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.