Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Promotieonderzoek: Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel

In het Nederlandse zorgstelsel is veel geschreven over het ‘recht op vrije artsenkeuze’. Dit betreft het recht van de patiënt om zelf een arts van voorkeur te kunnen kiezen. In het gezondheidsrecht wordt dit gezien als een fundamenteel recht van de patiënt. Echter, in rechtsbronnen wordt de grondslag van het recht op vrije artsenkeuze nauwelijks benoemd of uitgewerkt. Hoe zit dat nu? Is het recht op vrijheid van artsenkeuze eigenlijk wel fundamenteel rechtelijk beschermd? En, voor zover dat het geval is, welke gevolgen heeft dat voor het Nederlandse gezondheidszorgstelsel? Deze vraagstukken onderzoekt Bastiaan Wallage in zijn proefschrift: ‘Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel' waarop hij op 5 juli 2022 aan de Universiteit Leiden promoveert.

4 juli 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Is het recht op vrije artsenkeuze grondwettelijk beschermd en maakt het daarmee onderdeel uit van de Nederlandse constitutie?

Uitgaande van deze probleemstelling onderzoekt Wallage de fundamentele rechtsbronnen en bespreekt hij in zijn proefschrift wat de gevolgen zijn van het recht op vrije artsenkeuze binnen de verschillende Nederlandse zorgstelselwetten: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de vraag in hoeverre personen die gedwongen zorg ontvangen – op grond van de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ – het recht hebben om te kiezen voor een arts naar keuze. Daarnaast wordt ook het thema keuzevrijheid in het sociaal domein en de beperkingen van die keuzevrijheid die besloten liggen in het instrument van het persoonsgebonden budget, uitvoerig besproken.

Wallage bespreekt en vergelijkt de Nederlandse stelselwetten met elkaar en daarmee vormt zijn proefschrift ook een bruikbaar handboek voor de rechtspraktijk om inzicht en overzicht te krijgen van de complexe Nederlandse zorgregelgeving.

Uit het onderzoek van Wallage volgt dat er diverse goede aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat het recht op vrije artsenkeuze fundamenteel rechtelijk is beschermd en onderdeel uitmaakt van het zelfbeschikkingsrecht dat wordt beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Op basis van deze conclusies sluit Wallage zijn proefschrift af met enkele slotbeschouwingen en formuleert hij concrete aanbevelingen aan onder meer de Nederlandse wetgever.

De promovendus: Bastiaan Wallage (1990)

Wallage begon zijn studie aan de Universiteit Leiden met de bachelor Rechtsgeleerdheid en volgde daarna aansluitend de Masters Ondernemingsrecht en Staats- en Bestuursrecht aan dezelfde universiteit. Na zijn afstuderen startte hij als advocaat bij Van Benthem & Keulen advocaten en notariaat en bleef als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden. Wallage is naast zijn werk in de advocatuur als docent en onderzoeker Gezondheidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Betreft: promotie mr. Bastiaan Wallage

Titel proefschrift: Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel

Datum: 5 juli 2022

Tijd: 13.45 tot 14.30 uur

Plaats: Academiegebouw Universiteit Leiden, Rapenburg 73

Promotor: Prof. mr. A.C. Hendriks (Universiteit Leiden)

Copromotor: Mr. dr. W.I. Koelewijn

Over Van Benthem & Keulen

Van Benthem & Keulen is hét ambitieuze en vernieuwende kantoor in advocatuur en notariaat en behoort tot de top 20 grootste kantoren van Nederland. Met ruim 90 juridische professionals richten wij ons op grote en middelgrote ondernemingen en instellingen binnen retail, zorg, finance, onderwijs, energie en overheid. Particulieren zijn wij graag van dienst op het gebied van het familie- en erfrecht en mediation. Van Benthem & Keulen is onderdeel van SCG Legal: een internationaal netwerk van meer dan 115 advocatenkantoren in ruim 55 landen. In 2016 en 2018 won Van Benthem & Keulen een Computable Award en in 2019 en 2021 is Van Benthem & Keulen verkozen tot de beste juridische dienstverlener in Nederland (MT1000 beste dienstverleners van Nederland).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Wouter Koelewijn