Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

Rechter geeft gemeente toch gelijk bij beoordeling kosten bewindvoering

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) -het hoogste rechtscollege voor bijstandszaken- heeft alsnog bepaald dat de gemeente Enschede wel nadere informatie mag eisen bij een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Gemeente Enschede 12 augustus 2019

Dan gaat het bijvoorbeeld om een plan van aanpak om zo te kunnen beoordelen in welke vorm de bijstand wordt verstrekt en of er aanvullende verplichtingen opgelegd kunnen worden. Als deze informatie niet wordt gegeven, hoeft de gemeente de aanvraag dus niet te behandelen volgens de rechter.

De gemeente was al langer van mening dat dit mogelijk moest zijn, maar werd in juli 2017 door dezelfde CRvB in meerdere zaken in het ongelijk gesteld. De gemeente was het daar niet mee eens en heeft vervolgens een andere vergelijkbare zaak opnieuw ter beoordeling aan de CRvB voorgelegd.

De CRvB komt nu met deze uitspraak terug op de eerdere uitspraken en geeft de gemeente alsnog gelijk.

Wethouder Kampman: “Ik ben blij met deze uitspraak natuurlijk. Fijn dat we het toch goed deden. Het is ook een mooie stap om de kwaliteit van de bewindvoering te verbeteren.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.