Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

Samenwonen met behoud van beide uitkeringen: Arnhem start proef

Arnhemmers die een uitkering hebben kunnen straks samenwonen zonder dat direct gekort wordt op die uitkering. Normaal gesproken wordt de bijstandsuitkering bij samenwonen meteen aangepast van alleenstaand naar gehuwd. Bij wijze van proef gaat Arnhem het bedrag pas aanpassen als 2 bijstandsgerechtigden 6 maanden samenwonen.

Gemeente Arnhem 18 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

lucentius_iStock_via GettyImages

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Onzekerheid over de financiële gevolgen van samenwonen blijkt voor mensen een drempel. Door de aanpassing van de uitkering uit te stellen kunnen inwoners aan de nieuwe situatie wennen zonder dat er direct stress is over geld”.

Geen kostendelersnorm bij inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar

Naast de proef met samenwonen, wijzigt het college ook de voorwaarden voor het toepassen van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm houdt in dat hoe meer volwassenen in een huis wonen, hoe lager de uitkering is per bewoner is. Door de krapte op de woningmarkt wonen jongvolwassenen echter vaak langer bij hun ouders. Voor bijstandsgerechtigden met inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar, past Arnhem de kostendelersnorm niet langer toe. Jongvolwassenen tellen dan dus niet mee als kostendeler voor de uitkering van de bijstandsgerechtigde. Het college streeft ernaar om de nieuwe regels woensdag 1 juni 2022 te laten ingaan en loopt daarmee vooruit op landelijke wetgeving.

Tijdelijke opvang

Bij mensen die tijdelijk iemand in hun huis opvangen wil het college de kostendelersnorm ook niet opleggen. Dat kan gaan om een inwoner die een vluchteling onderdak biedt. Of om een inwoner die een familielid of kennis tijdelijk in huis neemt, bijvoorbeeld omdat diegene vanwege problemen met de gezondheid, na een ziekenhuisopname of door een crisis, tijdelijk niet in staat is om zelfstandig te wonen, of in verband met een echtscheiding wacht op de toewijzing van een eigen huis. Het niet toepassen van de kostendelersnorm geldt in deze situaties voor een bepaalde tijd. Die regels worden nog uitgewerkt.

Motie

Met het aanpassen van de beleidsregels voor de kostendelersnorm en de proef samenwonen komt het college tegemoet aan een motie die de gemeenteraad in december 2021 heeft ingediend. De komende tijd gaat het college de nieuwe beleidsregels verder uitwerken en implementatie voorbereiden. Arnhemmers met een uitkering krijgen vervolgens informatie over de nieuwe regels. Het streven is om de nieuwe regels op woensdag 1 juni 2022 te laten ingaan. Het college gaat op dit moment ook al flexibel om met de kostendelersnorm. Bij dreigende dakloosheid onder jongeren wordt deze bijvoorbeeld niet toegepast.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.