Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Technologie die werkt voor mensen met arbeidsbeperking

Technologie biedt waardevolle opbrengsten op het gebied van werkplezier, taakverbreding en werkbehoud voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt uit zeven pilots waarin onder andere werkgevers en technologieontwikkelaars een jaar lang bestaande technologische ontwikkelingen hebben getest op de werkvloer.

UWV 28 oktober 2020

Een voorleesbril, een exoskelet, spraakherkenning, een slimme bril, communiceren met beelden, een slimme heggenschaar en een energiemanagementdashboard zijn de technologieën die zijn gebruikt om werknemers met een arbeidsbeperking te ondersteunen op de werkvloer. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die moeite hebben met zien, horen, lichamelijk zwaar werk, hun concentratie of energiebalans.

Zeven pilots

Kunnen we bestaande technologieën op de werkvloer ook toepassen voor mensen met een arbeidsbeperking? Dat was twee jaar geleden de vraag van de Coalitie voor Technologie en Inclusie. UWV en het ministerie van SZW organiseerden vervolgens een challenge om partijen uit te dagen om verschillende bestaande vormen van technologie te testen op de werkvloer. Werkgevers, werknemers, technologieontwikkelaars en arbeidsdeskundigen konden hiervoor samen een pilotvoorstel indienen. De zeven beste voorstellen kregen subsidie van UWV om hier gedurende een jaar mee aan te slag te gaan.

In de praktijk getest

De technologische oplossingen zijn bij reguliere bedrijven en in de sociale werkvoorziening uitgeprobeerd in onder andere een spoelkeuken, een magazijn en bij hovenierswerkzaamheden. De introductie van technologie op de werkvloer blijkt kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De inzet van technologie kan bijdragen aan meer zelfvertrouwen, werkplezier en energie bij werknemers. In de pilots waar een voorleesbril en een spraakherkenningssysteem zijn ingezet, konden werknemers meer taken uitvoeren dan zij voorheen deden. In de pilot van de voorleesbril heeft de technologie ook bijgedragen aan urenuitbreiding en een vast contract voor de betreffende werknemer.

Op basis van de pilotervaringen worden op termijn ook financiële baten verwacht. Te denken valt aan besparingen op uitkeringslasten, kosten voor voorzieningen en kosten voor ziekteverzuim. Voor twee van de zeven pilots (voorleesbril en spraakherkenningssysteem) zijn de financiële kosten en baten doorgerekend. De inzet van technologie levert bij deze pilots meer op dan het kost.

Vervolgstappen

Er kunnen nog geen harde conclusies getrokken worden over de effecten van technologie voor een (duurzame) arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Daarvoor moet de technologie op grotere schaal – bij meer bedrijven en werkenden – en gedurende een langere periode worden getest. UWV verkent samen met de Coalitie voor Technologie en Inclusie de mogelijkheden voor vervolgstappen.

Lees het kennisverslag Technologie voor inclusie werkt in de praktijk. De waarde van technologie op de werkvloer voor mensen met een arbeidsbeperking

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.