Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Teleurstellende reactie Van Ark op tekorten Wsw

Staatssecretaris Van Ark informeerde de Tweede Kamer over een aantal onderzoeken met betrekking tot de Participatiewet, waaronder de Wsw-thermometer. Daaruit blijkt opnieuw dat de efficiencykorting van € 3.000 per Sw-plek onhaalbaar is. Het kabinet komt ook nu niet met een passende oplossing.

VNG 16 juni 2020

Uit de Wsw-thermometer blijkt dat het tekort op de Wsw naar verwachting dit jaar zo’n € 220 miljoen bedraagt. Dat bedrag is berekend vóór de coronacrisis. Dit is een tekort dat voor rekening van gemeenten komt in een tijd waarin vrijwel alle gemeenten het financieel al zeer zwaar hebben.

Sw-bedrijven hard geraakt

Hoewel de verwachting op basis van het rapport is dat de financiële situatie na 2020 verbetert, zal pas tussen 2024 en 2030 landelijk het saldo van de rijksbijdrage en de netto Wsw-lasten (weer) groter zijn dan nul.

Daarnaast is het nog maar de vraag of dit nog steeds een realistische verwachting is. Ook Sw-bedrijven worden hard geraakt door de coronacrisis. En het bedrag van € 90 miljoen dat het kabinet recent beschikbaar heeft gesteld betreft alleen een eerste compensatie voor een deel van de loonkosten voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Dit doet geen recht aan de tekorten waar de Sw-sector al jaren mee te kampen heeft.

Zorg voor voldoende middelen

Gemeenten pleiten daarom voor voldoende financiële middelen voor de uitvoering van de Wsw. Gemeenten voeren de Wsw uit in medebewind. Artikel 108 Gemeentewet schrijft voor dat het Rijk de kosten die gemeenten bij de uitvoering van die taak maken, vergoed worden door het Rijk. Het lijkt erop dat dit voorschrift niet wordt nageleefd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.