Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet.

VNG: Plannen aanpassingen Participatiewet goed begin

Minister Schouten presenteerde 21 juni een vervolgaanpak om de Participatiewet aan te passen. De wet is uit balans geraakt en er zijn maatregelen nodig, met oog voor de eenvoud en de menselijke maat. Ook is meer aandacht nodig voor de uitvoering en de rol van de professionals hierbij.

VNG 23 juni 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De VNG dringt al langer aan op een complete herziening van de Participatiewet.

Positief maar middelen ontbreken

Peter Heijkoop (wethouder Dordrecht en voorzitter VNG-commissie PSI): 'Veel punten die de VNG al langer aankaart, zoals meer ruimte voor vrijwilligerswerk en mantelzorg, zien we erin terug.

Meer maatwerk en begeleiding betekent ook meer uitvoeringskosten. De minister heeft het niet over de middelen die nodig zijn om de plannen uit te voeren.'

Meer informatie

Bij de brief aan de Kamer is een beleidsanalyse gevoegd, waarin oplossingsrichtingen worden aangegeven om tot verbeteringen te komen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.